Reklama

PAMAPOL (PMP): Podwyższenie przez PKO BP Faktoring S.A. limitu finansowania dla spółki zależnej

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 05 maja 2011 r. doszło do podpisania pomiędzy spółką zależną Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW,) a PKO BP Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor) aneksu (Aneks) do umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2009 r. udzielonej w formie limitu faktoringowego (Umowa pożyczki) w związku z zawarciem pomiędzy ww. stronami w dniu 17 grudnia 2009 r. umowy factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (Umowa factoringu).

Na mocy Aneksu limit finansowania WZPOW przez Faktora podwyższony został do kwoty 12 mln zł. W związku z zawarciem aneksu łączny limit finansowania spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL udzielony przez Faktora wzrósł do kwoty 19,5 mln zł, z czego PAMAPOL S.A. przysługuje limit finansowania do kwoty 7,5 mln zł, a WZPOW do kwoty 12 mln zł. Tym samym łączna wartość umów zawartych z Faktorem przez WZPOW, tj. Umowy pożyczki i Umowy faktoringu oraz analogicznych umów zawartych z Faktorem przez PAMAPOL S.A. spełnia kryterium umowy znaczącej (łącznie jako: Pakiet umów faktoringowych). Spośród Pakietu umów faktoringowych umową o największej wartości jest Umowa pożyczki. Na mocy tej umowy oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług faktoringowych przez Faktora, Faktor udziela WZPOW finansowania do wysokości 85% wierzytelności zaakceptowanych do finansowania z zastrzeżeniem, że limit finansowania WZPOW, do którego Faktor finansuje WZPOW nie może przekroczyć limitu finansowania w wysokości ustalonej Aneksem, tj. 12 mln zł. Umowa pożyczki zawarta została na czas nieokreślony, przy czym ww. limit finansowania w wysokości określonej Aneksem obowiązuje do dnia 16 grudnia 2011 r.

WZPOW w celu zabezpieczenia roszczeń Faktora z tytułu Umowy pożyczki:

- dokona cesji wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności przysługujących mu w stosunku do wszystkich zgłoszonych Faktorowi odbiorców,

- przekaże Faktorowi w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania Aneksu, wystawione przez siebie dwa weksle in blanco, poręczone przez Pamapol S.A. do kwoty 19,5 mln zł,

- udzieli Faktorowi pełnomocnictwa do rachunku bankowego w Banku PKO BP S.A.

Ponadto jako zabezpieczenie roszczeń Faktora z tytułu Pakietu umów faktoringowych w dniu 05maja 2011 r. pomiędzy Faktorem a Emitentem i WZPOW zawarte zostało trójstronne porozumienie ustanawiające wzajemne uznanie odpowiedzialności pomiędzy WZPOW i PAMAPOL S.A. jako współdłużników solidarnych, za zobowiązania drugiej strony wynikające z Pakietu umów faktoringowych.

Jako kryterium uznania łącznej wartości Pakietu umów factoringowych Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Pamapol SA | Emitent | PKO BP SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »