Reklama

WIKANA (WIK): Podwyższenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną serię G oraz zmiana Statutu Spółki - raport 41

Raport bieżący nr 41/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2011 r. do Spółki wpłynęło postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 28 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki do kwoty 0,20 zł każda akcja oraz scalenia akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną serię G.

Reklama

W związku z podwyższeniem wartości nominalnej akcji Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 33.611.173,80 zł.

Po rejestracji podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki oraz połączeniu istniejących akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną serię G kapitał zakładowy Emitenta wynosi 33.611.173,80 zł i dzieli się na 168.055.869 akcji serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Obecnie wszystkie wyemitowane akcje Spółki uprawniają do 168.055.869 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Sąd Rejestrowy dokonał również rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wartość nominalna wymienionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 700.000,00 zł. Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego, o której mowa powyżej, odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego Uchwałą nr 20/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r., poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda, z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce przyjętego Uchwałą nr 18/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Sąd Rejestrowy zarejestrował zmianę §10 Statutu Emitenta dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 1.680.558.690 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł każda akcja, serii A, B, C, D, E i F.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."

Obecne brzmienie § 10 Statutu Spółki:

"§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę, nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r.

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »