Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ING Bank Śląski S.A. - zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 15

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o otrzymaniu od ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank) zawiadomienia wraz z uzupełnieniem, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439) dotyczącego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 10%.

Reklama

Niniejsze zawiadomienie związane jest z dokonaniem, w dniu 21 kwietnia 2011 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło wskutek dobrowolnego umorzenia 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które uprawniały do wykonywania 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umorzone akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 29 grudnia 2010 roku od Banków - akcjonariuszy (Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie), za ich zgodą, w celu dobrowolnego umorzenia w wykonaniu umowy opcji buy-back zawartej z ww. bankami

Bank aktualnie posiada 29 994 181 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 10,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 29 994 181 (słownie: dwudziestu dziewięciu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed obniżeniem kapitału zakładowego Spółki udział Banku w ogólnej liczbie głosów wynosił 9,71%.

ING Bank Śląski S.A. nie zamierza, w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia, zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podmioty zależne od Banku nie posiadają akcji Spółki.
Rafał Oleszak - wiceprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »