Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – informacja poufna - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 01.03.2016 r., przez Spółkę (jako Wydzierżawiającą), z CEDROB SA, ul. Płocka 5, Ciechanów (jako Dzierżawcą), umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu Spółki w Ciechanowcu (dalej: "Umowa dzierżawy”). Zakład w Ciechanowcu zajmuje się produkcją wędlin i przetwórstwem mięsa.

Reklama

Umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od 1 marca 2016 r. Roczna wartość czynszu dzierżawnego wynosi 1.680.000,00 zł netto.

Umowa dzierżawy nie przewiduje warunków zawieszających lub rozwiązujących oraz ustanowienia zabezpieczeń. Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie tego rodzaju i zostały zaakceptowane przez radę nadzorczą Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszona raportem bieżącym nr 35/2015 z 23.07.2015 r. strategia działania na lata 2015-2019 nie ulega zmianie, w szczególności Spółka nie wycofuje się i nie wstrzymuje działań mających na celu rozwinięcie produkcji wędlin i przetwórczych mocy produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej PKM DUDA. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż przyjęta Strategia zakłada podjęcie działań służących realizacji przyjętych założeń w średnim okresie pięciu lat, tj. do 2019 r. Spółka poddaje ciągłej analizie rynek przedsiębiorstw przetwórczych w poszukiwaniu możliwości przejęć, które wniosą do grupy kapitałowej Emitenta dodatkową wartość z korzyścią dla akcjonariuszy.

Emitent informuje również o przyjęciu zmienionych kryteriów kwalifikowania umów znaczących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t., dalej: Rozporządzenie) określonych dyspozycją § 2 ust. 1 pkt. 44) pkt. b) Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem ilekroć w Rozporządzeniu jest mowa o znaczącej umowie - rozumie się przez to umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Ponieważ określone w tym przepisie warunki stosowania tego kryterium są spełnione (wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy, a emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe), stosowanie tego kryterium kwalifikacji umów znaczących w sposób pełniejszy oraz bardziej obiektywny opisuje skalę działalności Spółki. Kapitały własne Emitenta, wg. ostatniego raportu okresowego, na dzień 30.09.2015 r. wynosiły 243.449.000 zł, przy skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za cztery kwartały kończące się 30.09.2015 r. 1.481.820.000 zł. Stosowanie przez Spółkę kryterium odnoszącego się do wartości kapitałów własnych Emitenta powodowałoby konieczność raportowania o zdarzeniach, które z punktu widzenia Emitenta i działalności całej jego Grupy Kapitałowej nie mają istotnego znaczenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-02Dariusz Formelaprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »