Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawarcie przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku - raport 58

Raport bieżący nr 58/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. z siedzibą w Grąbkowie (dalej: Sprzedający) z ADM Szamotuły sp. z o. o. z siedzibą w Szamotułach (dalej: Kupujący) w dniu 16 września 2010 roku Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku (dalej: Umowa Przedwstępna).

Na podstawie Umowy Przedwstępnej, strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 843/1, położonej w Chróścinie, gmina Skoroszyce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00068936/8 wraz z posadowionymi na niej budynkami, w szczególności: budynkiem socjalno - administracyjnym, 16 silosami, budynkiem stacji TRAFO, budynkiem sterowni, wiatą przyjmowania zbóż, suszarnią i oczyszczalnią zboża, jak również ruchomymi składnikami majątku znajdującymi się na ww. nieruchomości i stanowiącymi wyposażenie bazy suszarniczo - magazynowej.

Reklama

Umowa przyrzeczona zawarta zostanie pod następującymi warunkami:

a) przed zawarciem umowy przyrzeczonej nastąpi zawarcie umowy cesji pomiędzy Sprzedającym, Kupującym a Agencją Rynku Rolnego, która wejdzie w życie z datą zawarcia umowy przyrzeczonej,

b) najpóźniej w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, Kupującemu doręczone zostanie zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy o nie zaleganiu przez Sprzedającego z podatkami oraz zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu przez Sprzedającego ze składkami na ZUS, przy czym zaświadczenia te będą wydane w dacie nie wcześniejszej niż 3 dni przed zawarciem umowy przyrzeczonej.

Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż w terminie do dnia 15 października 2010 roku.

W przypadku nie spełnienia się warunków, o których mowa powyżej w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Kupującemu przysługuje uprawnienie do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej, który nie może być jednak dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Cena sprzedaży uzgodniona w Umowie Przedwstępnej wynosi 16 600 000 zł netto (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100).

Cena zapłacona zostanie w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

Prawo do odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej przysługuje Kupującemu w przypadku nie dojścia do skutku czynności warunkujących zawarcie umowy przyrzeczonej, jak również w sytuacji stwierdzenia nieprawdziwości, nierzetelności albo zamiaru wprowadzenia w błąd po stronie Sprzedającego w składanych przez niego oświadczeniach i zapewnieniach.

Podpisanie Umowy Przedwstępnej stanowi element polityki restrukturyzacji majątku będącego w posiadaniu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKM DUDA.

Prowadzone działania mają na celu uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w majątku trwałym, redukcję ponoszonych kosztów oraz skupienie się na obszarach strategicznych dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej PKM DUDA.
Dariusz Formela - członek zarządu
Dariusz Jankowiak - prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »