Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawarcie przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Umowy Sprzedaży - raport 62

Raport bieżący nr 62/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2010 z dnia 21 września 2010 roku w przedmiocie zawarcia przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie (dalej: Sprzedający) Przedwstępnej Umowy Sprzedaży (dalej: Umowa Przedwstępna),

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku zawarta została przez Sprzedającego oraz Pana Wiesława Wawrzyniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak (dalej: Kupujący) Umowa Sprzedaży w wykonaniu Umowy Przedwstępnej (dalej: Umowa Sprzedaży) składników majątku Sprzedającego stanowiących:

Reklama

a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Pleszewie stanowiącej działki o numerze 2433/1, 2433/4 i 2423/3 o łącznym obszarze 2,6530 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1P/00009199/7;

b) prawo własności budynków oraz budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w postaci: elewatora zbożowego i magazynu zbożowego, warsztatu mechanicznego, stacji TRAFO, wagi samochodowej, wagi kolejowej, garażu lokomotywki, remizy strażackiej, budynku biurowo - socjalnego, portierni i punktu paliwowego. Na nieruchomości opisanej w lit. a) powyżej znajdują się ponadto: bocznica kolejowa oraz samochodowy i kolejowy punkt przyjęć zboża;

c) maszyny, urządzenia, instalacje oraz inne środki trwałe, znajdujące się na nieruchomości, o której mowa w lit. a) powyżej.

Do Umowy Sprzedaży Sprzedający przedłożył uchwałę nr 1/22/09/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sprzedającego z dnia 22 września 2010 roku wyrażającą zgodę na zbycie ww. składników majątku oraz zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie z dnia 27 września 2010 roku o braku zaległości podatkowych, wydane w trybie art. 306g Ustawy ordynacja podatkowa.

Cena sprzedaży ww. składników majątku ustalona na kwotę 5.318.569,28 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) brutto, z czego:

a) wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi kwotę 75.640,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto,

b) kwota 4.670.799,28 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) brutto odzwierciedla wartość budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości,

c) 572.130,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100) brutto to wartość ruchomości

zapłacona została w dniu 30 września 2010 roku przelewem na rachunek Sprzedającego.

W przypadku nie dojścia do skutku przejęcia przez Kupującego pracowników Sprzedającego w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy, poniesione przez Sprzedającego koszty (m.in. składki, ekwiwalenty, podatki), powstałe w związku z rozwiązaniem umów o pracę zwrócone zostaną Sprzedającemu w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym koszty zostały poniesione.

W zakresie zwrotu wyżej wymienionych kosztów, Kupujący poddał się egzekucji na rzecz Sprzedającego na zasadzie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.

Przeniesienie posiadania ww. składników majątku nastąpiło w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego, tj. w dniu 30 września 2010 roku.

Podpisanie Umowy Sprzedaży jest kolejnym krokiem realizowania polityki restrukturyzacji majątku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKM DUDA, które nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju i dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej PKM DUDA.
Rafał Oleszak - wiceprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »