Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, poręczenie Emitenta – aktualizacja informacji poufnej, poręczenie Emitenta

Raport bieżący nr 43/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1439) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację stanowiącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 7/2014 r. z dnia 23.05.2014 r. aktualizowanej raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 28.11.2014 r., nr 4/2015 z dnia 13.01.2015 r. oraz nr 15/2015 z dnia 22.04.2015 r.

Reklama

Zarząd Emitenta informuje tym samym o podpisaniu z datą 12 października 2015 r. przez spółkę zależną od Emitenta (Rolpol spółka z o.o., "Kredytobiorca”) z Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: "Kredytodawca”) umowy kredytu inwestycyjnego (dalej: "Umowa Kredytowa”).

Stosownie do postanowień § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości (tj. Umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Klientów korporacyjnych pomiędzy Agro Duda spółka z o.o. a Kredytodawcą na kwotę 18.300.000,00 zł) zostały przez Emitenta przedstawione raportem bieżącym nr 7/2014 oraz 15/2015.

Zabezpieczeniem spłaty Umowy Kredytowej jest ustanowienie stosownych zabezpieczeń, tj.:

• Hipoteka do wysokości 200% kwoty kredytu na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00087077/3;

• Warunkowa umowa cesji wierzytelności przyszłych przysługujących Agroprof sp. z o.o. z tytułu wykonania przez ANR (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm) prawa pierwokupu, prawa nabycia lub odkupu nieruchomości lub udziału w nieruchomościach dla których w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr OP1U/00087077/3 oraz OP1U/00066564/1;

• Poręczenie Emitenta na kwotę 1.967.500,00 zł.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku z Umowy Kredytowej Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia za zobowiązania Kredytobiorcy, jednak w zakresie nie przekraczającym kwoty 1.967.500,00 zł, na okres do 28 kwietnia 2021 r.

Ponadto Emitent wyjaśnia, iż:

(a). Łączna wartość Umowy Kredytowej oraz umów kredytowych, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2014, 30/2014, 4/2015 oraz 15/2015 opiewa na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta;

(b). Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Emitenta spółce zależnej do Umowy Kredytu, wraz z poręczeniami, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2014, 30/2014, 4/2015 oraz 15/2015 przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

(c). Rolpol spółka z o.o. jest spółką zależną od Agro Duda spółki z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.

Umowa Kredytowe zawarte przez Spółki zależne od Emitenta, w tym Umowa Kredytowa oraz umowy o których Emitent informował raportami 7/2014, 30/2014, 4/2015 oraz 15/2015 spełniają kryteria informacji poufnej z uwagi na fakt, iż stanowią one podstawowy filar finansowania działalności spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Opisana powyżej Umowa Kredytowa podlega przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy (informacje poufne), jako zmiana informacji poufnej przekazanej przez Emitenta do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 7/2014, 30/2014, 4/2015 oraz 15/2015.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-13Dariusz Formelaprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »