Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Aktualizacja informacji poufnej - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1439) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację stanowiącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 7/2014 r. z dnia 23.05.2014 r.

Reklama

Zarząd Emitenta informuje tym samym o zawarciu w dniu 28 listopada 2014 r. przez spółki zależne od Emitenta (Agro Duda spółka z o.o., Rolpol spółka z o.o., łącznie: "Kredytobiorcy”) z Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: "Kredytodawca”) umów kredytu inwestycyjnego (dalej: "Umowy Kredytowe”) oraz rachunku zastrzeżonego (dalej: "Umowy”).

Przedmiotowe Umowy podpisane zostały z Kredytodawcą przez spółki zależne Emitenta: Agro Duda spółka z o.o. (umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 6.300.000,00 zł) oraz Rolpol spółka z o.o. (umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 1.100.00,00 zł, umowa rachunku zastrzeżonego).

Warunki Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu; w Umowach nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

Stosownie do postanowień § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości (tj. Umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Klientów korporacyjnych pomiędzy Agro Duda spółka z o.o. a Kredytodawcą na kwotę 18.300.000,00 zł) zostały przez Emitenta przedstawione raportem bieżącym nr 7/2014.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytów jest ustanowienie stosownych zabezpieczeń, tj.:

• Hipoteka łączna do kwoty 14.800.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność Rolpol spółka z o.o., dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW OP1B/00021829/2 oraz OP1B/00047678/6,

• Hipoteka do kwoty 14.800.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność AGRO DUDA spółka z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW nr CZ1M/00076123/3,

• Cesja z praw polisy ubezpieczeniowej nieruchomości KW OP1B/00021829/2 oraz OP1B/00047678/6 w zakresie ubezpieczenia na sumę 500.000,00 zł,

• Cesja z praw polisy ubezpieczeniowej nieruchomości CZ1M/00076123/3 w zakresie ubezpieczenia na sumę 14.800.000,00 zł,

• Warunkowa cesja z polisy wierzytelności przyszłych, przysługujących Kredytobiorcy z tytułu wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu, prawa nabycia nieruchomości w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012.803 ze zm.) lub odkupu nieruchomości lub udziału w nieruchomości KW nr OP1B/00047678/6;

zaś odrębnie dla każdej z umów kredytowych:

1). w przypadku umowy kredytowej kredytu inwestycyjnego zawartej z Kredytodawcą przez Agro Duda spółka z o.o.:

• Poręczenie Emitenta do kwoty: 3.150.000,00 zł;

2). W przypadku umowy kredytowej kredytu inwestycyjnego zawartej z Kredytodawcą przez Rolpol spółka z o.o.:

• Poręczenie Emitenta do kwoty: 550.000,00 zł;

Tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku z Umów Kredytowych Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci następujących poręczeń za zobowiązania poszczególnych Kredytobiorców, dotyczących poszczególnych Umów Kredytowych, jednak w każdym przypadku nie przekraczających 50% kwoty udzielonego kredytu:

1). w przypadku umowy kredytowej kredytu inwestycyjnego zawartej z Kredytodawcą przez Agro Duda spółka z o.o. Emitent udzielił poręczenia do kwoty: 3.150.000,00 zł, na okres do: 27.05.2020 r.,

2). W przypadku umowy kredytowej kredytu inwestycyjnego zawartej z Kredytodawcą przez Rolpol spółka z o.o. Emitent udzielił poręczenia do kwoty: 550.000,00 zł, na okres do: 27.05.2020 r.

Ponadto Emitent wyjaśnia, iż:

(a). Umowy Kredytowe uznane zostały za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość, wraz z umowami, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2014, opiewa na kwotę 52.715.952,42 zł (wartość po uwzględnieniu dokonanych spłat kapitałowych), co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta;

(b). Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Emitenta do Umów Kredytowych, wraz z poręczeniami, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2014, wynosi 28.037.744,21 zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

(c). Agro Duda spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta; Emitent posiada w niej 100% udziałów.

(d). Rolpol spółka z o.o. jest spółką zależną od Agro Duda spółki z o.o. (100% udziałów w Rolpol sp. z o.o. posiada Agro Duda spółka z o.o. – spółka zależna od Emitenta).

Umowy Kredytowe spełniają kryteria informacji poufnej z uwagi na fakt, iż stanowią one podstawowy filar finansowania działalności spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Opisane powyżej Umowy Kredytowe podlegają przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (informacje poufne), jako zmiana informacji poufnej przekazanej przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 maja 2014 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-28Rafał Oleszakwiceprezes zarządu
2014-11-28Grzegorz Spuz-Szposprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »