Reklama

GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) trzy umowy oraz aneks do jednej z nich o łącznej wartości 37 500 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Przedmiotowa wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta, które według stanu na dzień 31 marca 2012 roku (ostatni opublikowany raport okresowy) wynosiły 296 817 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych). Tym samym, łączna wartość ww. umów spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Umową o największej wartości spośród zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest Umowa o Dyskonto Wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Dłużnika przez Bank z dnia 22 lutego 2012 roku (dalej: Umowa).

W dniu 26 czerwca 2012 roku Spółka zawarła z Bankiem Aneks nr 1 do Umowy, co spowodowało spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Spółkę umowy znaczącej.

Przedmiot Umowy stanowi finansowanie działalności Spółki poprzez nabywanie przez Bank określonych wierzytelności Spółki, wyrażonych w walucie polskiej, a powstałych z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności. Bank udzielił Spółce Limitu Dyskonta Wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Dłużnika przez Bank (dalej: Limit) do maksymalnej kwoty, pierwotnie 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), a po zmianie - 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Limit udzielony został odpowiednio od dnia zawarcia umowy (jej aneksowania) do dnia 01 czerwca 2013 roku. Odsetki w okresie finansowania oparte są na stawce WIBOR (1M lub 3M) powiększonej o marżę Banku. Od każdej przedstawionej do odkupu faktury Bankowi należna jest prowizja dyskontowa. Zabezpieczenie stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie prawa do odszkodowania oraz weksel in blanco wystawiony przez Spółkę. Spółka złożyła ponadto oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44) w związku z § 2 ust. 2 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)
Rafał Oleszak - wiceprezes zarządu
Michał Linke - prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Dudowie | Polskie | dudy | Duda | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »