Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 24 119 27 450 5 757 6 552
Zysk z działalności operacyjnej 254 334 61 80
Zysk przed opodatkowaniem 154 113 37 27
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 64 149 15 36
Zysk netto 126 145 30 35
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (55) 277 (13) 66
Całkowite dochody netto 61 258 15 62
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności operacyjnej (3 440) (1 332) (821) (317)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (816) (128) (195) (31)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 324 576 555 137
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 932) (884) (461) (211)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,15 0,35 0,04 0,08
31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013
Aktywa trwałe 27 368 26 907 6 561 6 451
Aktywa obrotowe 25 638 24 445 6 146 5 860
Aktywa razem 53 006 51 352 12 707 12 311
Zobowiązania długoterminowe 9 102 7 846 2 182 1 881
Zobowiązania krótkoterminowe 16 292 15 955 3 906 3 825
Kapitał własny 27 612 27 551 6 620 6 605
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 916 25 948 6 213 6 221
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 254 254
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 60,59 60,67 14,53 14,54
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
3 MIESIĄCE 3 MIESIĄCE 3 MIESIĄCE 3 MIESIĄCE
2014201320142013
Przychody ze sprzedaży 17 415 20 205 4 157 4 823
Zysk z działalności operacyjnej 70 239 17 57
(Strata) przed opodatkowaniem (8) (75) (2) (18)
Zysk/(Strata) netto (7) 16 (2) 4
Całkowite dochody netto (108) 40 (26) 10
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności operacyjnej (2 246) (875) (536) (209)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (806) 171 (192) 41
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 198 216 286 52
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (1 854) (488) (443) (116)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) (0,02) 0,04 (0,005) 0,01
31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013
Aktywa trwałe 24 023 23 355 5 759 5 599
Aktywa obrotowe 18 181 18 708 4 359 4 485
Aktywa razem 42 204 42 063 10 118 10 084
Zobowiązania długoterminowe 8 229 6 923 1 973 1 660
Zobowiązania krótkoterminowe 10 948 12 005 2 625 2 878
Kapitał własny 23 027 23 135 5 520 5 546
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 254 254
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 53,84 54,09 12,91 12,97
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »