PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY
2014201320142013
Przychody ze sprzedaży 106 832 113 597 25 501 27 116
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (4 711) 307 (1 125) 73
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (6 246) 157 (1 491) 37
Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej (5 811) 176 (1 387) 42
Zysk(Strata) netto (5 828) 90 (1 391) 21
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (6 584) 112 (1 572) 27
Całkowite dochody netto (6 499) (110) (1 551) (26)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 187 5 540 761 1 323
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 020) (2 441) (960) (583)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 2 083 (2 438) 497 (582)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 250 661 298 158
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) (13,59) 0,41 (3,24) 0,10
31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
Aktywa trwałe 24 971 26 907 5 859 6 313
Aktywa obrotowe 21 754 24 445 5 104 5 735
Aktywa razem 46 725 51 352 10 962 12 048
Zobowiązania długoterminowe 12 305 7 846 2 887 1 841
Zobowiązania krótkoterminowe 14 034 15 955 3 292 3 743
Kapitał własny 20 386 27 551 4 783 6 464
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 18 771 25 948 4 404 6 088
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 248
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 43,89 60,67 10,30 14,23
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY
2014201320142013
Przychody ze sprzedaży 76 972 84 040 18 373 20 061
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (380) 457 (91) 109
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (4 880) 632 (1 165) 151
Zysk/(Strata) netto (4 672) 618 (1 115) 148
Całkowite dochody netto (6 217) 857 (1 484) 205
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 217 4 370 529 1 043
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 401) (1 578) (573) (377)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 1 592 (1 691) 380 (404)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 1 408 1 101 336 263
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) (10,92) 1,44 (2,61) 0,34
31/12/201431/12/201331/12/201431/12/2013
Aktywa trwałe 21 802 23 355 5 115 5 479
Aktywa obrotowe 16 176 18 708 3 795 4 389
Aktywa razem 37 978 42 063 8 910 9 869
Zobowiązania długoterminowe 11 379 6 923 2 670 1 624
Zobowiązania krótkoterminowe 10 297 12 005 2 416 2 817
Kapitał własny 16 302 23 135 3 825 5 428
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 248
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 38,11 54,09 8,94 12,69
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »