Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
3 miesiące 20153 miesiące 20143 miesiące 20153 miesiące 2014
Przychody ze sprzedaży 20 005 24 119 4 822 5 813
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 210 254 292 61
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 662 776 401 187
Zysk przed opodatkowaniem 1 034 154 249 37
Zysk netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 756 64 182 15
Zysk netto 868 126 209 30
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 929 (55) 224 (13)
Całkowite dochody netto 968 61 233 15
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 980 (3 440) 236 (829)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (568) (816) (137) (197)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (1 265) 2 324 (305) 560
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (853) (1 932) (206) (466)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 1,77 0,15 0,43 0,04
31/03/2015 31/12/2014 31/03/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 25 114 24 971 6 142 6 107
Aktywa obrotowe 21 421 21 754 5 239 5 320
Aktywa razem 46 535 46 725 11 381 11 427
Zobowiązania długoterminowe 10 380 12 305 2 539 3 009
Zobowiązania krótkoterminowe 14 801 14 034 3 620 3 432
Kapitał własny 21 354 20 386 5 222 4 986
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 19 700 18 771 4 818 4 591
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 259 259
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 46,06 43,89 11,26 10,73
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
3 miesiące 20153 miesiące 20143 miesiące 20153 miesiące 2014
Przychody ze sprzedaży 13 623 17 415 3 284 4 197
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 342 70 82 17
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 610 316 147 76
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 320 (8) 77 (2)
Zysk/(Strata) netto 258 (7) 62 (2)
Całkowite dochody netto 549 (108) 132 (26)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 95 (2 246) 23 (541)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 57 (806) 14 (194)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (1 269) 1 198 (306) 289
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (1 117) (1 854) (269) (447)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,60 (0,02) 0,14 -
31/03/2015 31/12/2014 31/03/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 21 897 21 802 5 355 5 332
Aktywa obrotowe 15 189 16 176 3 715 3 956
Aktywa razem 37 086 37 978 9 070 9 288
Zobowiązania długoterminowe 9 401 11 379 2 299 2 783
Zobowiązania krótkoterminowe 10 858 10 297 2 655 2 518
Kapitał własny 16 827 16 302 4 115 3 987
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 259 259
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 39,34 38,11 9,62 9,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »