Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY
2015201420152014
Przychody ze sprzedaży 88 336 106 832 21 109 25 529
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 6 235 (2 720) 1 490 (650)
EBITDA przed odpisem aktualizującym * 7 228 2 640 1 727 631
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 4 340 (4 711) 1 037 (1 126)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3 698 (6 246) 884 (1 493)
Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 837 (5 811) 678 (1 389)
Zysk/(Strata) netto 3 233 (5 828) 773 (1 393)
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 107 (6 584) 981 (1 573)
Całkowite dochody netto 4 563 (6 499) 1 090 (1 553)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 354 3 187 1 279 762
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 096) (4 020) (978) (961)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (2 866) 2 083 (685) 498
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 608) 1 250 (384) 299
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,63 (13,59) 1,59 (3,25)
31/12/201531/12/201431/12/201531/12/2014
Aktywa trwałe 27 362 24 971 6 421 5 860
Aktywa obrotowe 20 775 21 754 4 875 5 104
Aktywa razem 48 137 46 725 11 296 10 964
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 248
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 22 173 18 771 5 203 4 405
Kapitał własny 24 244 20 386 5 689 4 784
Zobowiązania długoterminowe 10 227 12 305 2 400 2 887
Zobowiązania krótkoterminowe 13 666 14 034 3 207 3 293
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 51,84 43,89 12,17 10,30
* Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych netto: w roku 2015: (993) mln PLN - głównie: (852) mln PLN Grupa ORLEN Upstream oraz (93) mln PLN Grupa Unipetrol; w roku 2014: (5 360) mln PLN - głównie: (4 187) mln PLN Grupa ORLEN Lietuva, (711) mln PLN Grupa Unipetrol, (311) mln PLN Grupa ORLEN Upstream, (58) mln PLN Grupa Anwil (Spolana) oraz (42) mln PLN Grupa Rafineria Nafty Jedlicze.
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY12 MIESIĘCY
2015201420152014
Przychody ze sprzedaży 60 466 76 972 14 449 18 393
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 2 869 648 686 155
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 1 769 (380) 423 (91)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem* 1 308 (4 880) 313 (1 166)
Zysk/(Strata) netto* 1 048 (4 672) 250 (1 116)
Całkowite dochody netto 2 279 (6 217) 545 (1 486)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 948 2 217 227 530
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 669) (2 401) (399) (574)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (1 796) 1 592 (429) 380
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 517) 1 408 (601) 336
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,45 (10,92) 0,59 (2,61)
31/12/201531/12/201431/12/201531/12/2014
Aktywa trwałe 23 146 21 802 5 431 5 116
Aktywa obrotowe 13 835 16 176 3 247 3 796
Aktywa razem 36 981 37 978 8 678 8 912
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 248
Kapitał własny 17 846 16 302 4 188 3 826
Zobowiązania długoterminowe 9 459 11 379 2 220 2 670
Zobowiązania krótkoterminowe 9 676 10 297 2 270 2 416
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 41,72 38,11 9,79 8,94
* Pozycje zawierają odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów netto: w roku 2015 (797) mln PLN - głównie (782) mln PLN ORLEN Upstream oraz (18) mln PLN Baltic Power; w roku 2014 (4 967) mln PLN -(4 750) mln PLN AB ORLEN Lietuva i (217) mln PLN ORLEN Upstream.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »