Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
9 miesięcy 20159 miesięcy 20149 miesięcy 20159 miesięcy 2014
Przychody ze sprzedaży 68 249 81 930 16 412 19 702
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 5 914 (2 056) 1 422 (494)
EBITDA przed odpisem aktualizującym * 6 470 2 973 1 556 715
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 4 529 (3 562) 1 089 (857)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 4 040 (4 832) 972 (1 162)
Zysk/(Strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 918 (4 595) 702 (1 105)
Zysk/(Strata) netto 3 302 (4 649) 794 (1 118)
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 026 (4 197) 968 (1 009)
Całkowite dochody netto 4 421 (4 191) 1 063 (1 008)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 791 2 779 913 668
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 909) (3 020) (460) (726)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (993) 2 530 (239) 608
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 889 2 289 214 550
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,82 (10,74) 1,64 (2,58)
30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 24 844 24 971 5 861 5 891
Aktywa obrotowe 25 022 21 754 5 903 5 132
Aktywa razem 49 866 46 725 11 765 11 024
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 250 250
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 22 091 18 771 5 212 4 429
Kapitał własny 24 101 20 386 5 686 4 810
Zobowiązania długoterminowe 12 081 12 305 2 851 2 903
Zobowiązania krótkoterminowe 13 684 14 034 3 228 3 311
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 51,65 43,89 12,19 10,35
* Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych netto to: 2015: (556) mln PLN głównie: (429) Grupa ORLEN Upstream oraz (93) mln PLN Grupa Unipetrol; 2014: (5 029) mln PLN głównie: Grupa ORLEN Lietuva (4 187) mln PLN, Grupa Unipetrol (711) mln PLN, Grupa Anwil (Spolana) (58) mln PLN oraz Grupa Rafineria Nafty Jedlicze (42) mln PLN.
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
9 miesięcy 20159 miesięcy 20149 miesięcy 20159 miesięcy 2014
Przychody ze sprzedaży 47 237 59 383 11 359 14 280
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 2 658 1 237 639 297
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 840 484 442 116
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem* 1 711 (3 609) 411 (868)
Zysk/(Strata) netto* 1 382 (3 626) 332 (872)
Całkowite dochody netto 2 533 (3 935) 609 (946)
Środki pieniężne netto z /(wykorzystane w) działalności operacyjnej (262) 2 199 (63) 529
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 343 (2 182) 82 (525)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (13) 1 736 (3) 417
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 68 1 753 16 422
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 3,23 (8,48) 0,78 (2,04)
30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014
Aktywa trwałe 21 273 21 802 5 019 5 144
Aktywa obrotowe 18 074 16 176 4 264 3 816
Aktywa razem 39 347 37 978 9 283 8 960
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 250 250
Kapitał własny 18 100 16 302 4 270 3 846
Zobowiązania długoterminowe 11 111 11 379 2 621 2 685
Zobowiązania krótkoterminowe 10 136 10 297 2 391 2 429
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 42,32 38,11 9,98 8,99
* Pozycje zawierają odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów: 2015: (417) mln PLN ORLEN Upstream; 2014: (4 542) mln PLN AB ORLEN Lietuva.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »