Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEmln złmln złmln EURmln EUR
Przychody ze sprzedaży 56 651 68 249 12 967 15 622
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 6 303 5 914 1 443 1 354
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4 743 4 529 1 086 1 037
Zysk przed opodatkowaniem 4 397 4 040 1 006 925
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 472 2 918 795 668
Zysk netto 3 697 3 302 846 756
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 543 4 026 811 922
Całkowite dochody netto 3 754 4 421 859 1 012
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 788 3 791 1 554 867
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 597) (1 909) (823) (437)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 650) (993) (378) (227)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 541 889 353 203
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 8,12 6,82 1,86 1,56
30/09/2016 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2015
Aktywa trwałe 29 189 27 362 6 769 6 345
Aktywa obrotowe 22 415 20 775 5 198 4 818
Aktywa razem 51 604 48 137 11 967 11 163
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 245 245
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 24 860 22 173 5 765 5 142
Kapitał własny 27 081 24 244 6 280 5 622
Zobowiązania długoterminowe 9 862 10 227 2 287 2 372
Zobowiązania krótkoterminowe 14 661 13 666 3 400 3 169
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 58,12 51,84 13,48 12,02
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEmln złmln złmln EURmln EUR
Przychody ze sprzedaży 37 324 47 237 8 543 10 812
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 3 267 2 658 748 608
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2 420 1 840 554 421
Zysk przed opodatkowaniem 3 656 1 711 837 392
Zysk netto 3 235 1 382 740 316
Całkowite dochody netto 3 294 2 533 754 580
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 3 811 (262) 872 (60)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (656) 343 (150) 79
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 706) (13) (390) (3)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 1 449 68 332 16
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 7,56 3,23 1,73 0,74
30/09/2016 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2015
Aktywa trwałe 23 674 23 146 5 490 5 368
Aktywa obrotowe 15 293 13 835 3 547 3 208
Aktywa razem 38 967 36 981 9 037 8 576
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 245 245
Kapitał własny 20 285 17 846 4 704 4 139
Zobowiązania długoterminowe 9 056 9 459 2 100 2 194
Zobowiązania krótkoterminowe 9 626 9 676 2 233 2 243
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 47,43 41,72 11,00 9,68
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »