Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 80 286 70 630 18 875 16 593
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 8 055 8 429 1 894 1 980
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 6 079 6 670 1 429 1 567
Zysk przed opodatkowaniem 6 025 6 722 1 416 1 579
Zysk netto 4 892 5 539 1 150 1 301
Całkowite dochody netto 4 985 5 910 1 172 1 388
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 849 5 064 1 140 1 190
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 898 5 347 1 152 1 256
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 941 7 169 1 397 1 685
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 921) (2 786) (687) (655)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 244) (2 831) (763) (665)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (224) 1 552 (53) 365
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 11,34 11,84 2,67 2,78
30/09/2018 31/12/2017 30/09/2018 31/12/2017
Aktywa trwałe 32 658 31 740 7 646 7 610
Aktywa obrotowe 34 798 28 924 8 146 6 935
Aktywa razem 67 456 60 664 15 792 14 545
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 254
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 34 836 32 197 8 156 7 719
Kapitał własny 35 373 35 211 8 281 8 441
Zobowiązania długoterminowe 11 016 9 071 2 579 2 176
Zobowiązania krótkoterminowe 21 067 16 382 4 932 3 928
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 81,45 75,28 19,07 18,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 63 701 51 821 14 976 12 174
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 5 261 4 277 1 237 1 005
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4 254 3 374 1 000 793
Zysk przed opodatkowaniem 4 971 4 517 1 169 1 061
Zysk netto 4 205 3 846 989 904
Całkowite dochody netto 4 075 4 343 958 1 020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 219 3 038 757 713
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (4 643) 59 (1 091) 14
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej 1 367 (2 099) 321 (493)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (57) 998 (13) 234
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 9,83 8,99 2,31 2,11
30/09/2018 31/12/2017 30/09/2018 31/12/2017
Aktywa trwałe 30 145 26 407 7 057 6 331
Aktywa obrotowe 27 925 22 945 6 538 5 501
Aktywa razem 58 070 49 352 13 595 11 832
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 254
Kapitał własny 30 333 27 565 7 101 6 609
Zobowiązania długoterminowe 10 063 8 253 2 356 1 979
Zobowiązania krótkoterminowe 17 674 13 534 4 138 3 244
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 70,92 64,45 16,60 15,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »