Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEmln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Przychody ze sprzedaży 23 241 22 875 5 562 5 333
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 2 040 2 838 488 662
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 414 2 276 338 531
Zysk przed opodatkowaniem 1 245 2 539 298 592
Zysk netto 1 044 2 088 250 487
Całkowite dochody netto 1 057 2 164 253 505
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 042 1 920 249 448
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 006 2 101 241 490
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 510 673 122 156
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 796) (907) (1 148) (211)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 2 088 (808) 500 (188)
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 198) (1 042) (526) (243)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,44 4,49 0,58 1,05
31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017
Aktywa trwałe 32 126 31 740 7 634 7 610
Aktywa obrotowe 27 966 28 924 6 645 6 935
Aktywa razem 60 092 60 664 14 279 14 545
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 251 254
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 227 32 197 7 658 7 719
Kapitał własny 32 728 35 211 7 777 8 441
Zobowiązania długoterminowe 10 201 9 071 2 424 2 176
Zobowiązania krótkoterminowe 17 163 16 382 4 078 3 928
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 75,35 75,28 17,90 18,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE1 kwartał 20181 kwartał 20171 kwartał 20181 kwartał 2017
mln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Przychody ze sprzedaży 18 323 17 051 4 385 3 975
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 395 1 582 334 369
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 078 1 285 258 300
Zysk przed opodatkowaniem 966 1 582 231 369
Zysk netto 788 1 275 189 297
Całkowite dochody netto 757 1 896 181 442
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 363 (105) 87 (25)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 861) (323) (924) (75)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej 1 491 (824) 357 (192)
(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 007) (1 252) (480) (292)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,84 2,98 0,44 0,70
31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017
Aktywa trwałe 29 951 26 407 7 117 6 331
Aktywa obrotowe 20 885 22 945 4 963 5 501
Aktywa razem 50 836 49 352 12 080 11 832
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 251 254
Kapitał własny 28 298 27 565 6 724 6 609
Zobowiązania długoterminowe 9 400 8 253 2 234 1 979
Zobowiązania krótkoterminowe 13 138 13 534 3 122 3 244
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 66,16 64,45 15,72 15,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »