Reklama

PKNORLEN (PKN): POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2021

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 24 562 22 077 5 372 5 022
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększone o amortyzację (EBITDA) 3 533 (969) 773 (220)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 2 241 (1 904) 490 (433)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 171 (2 562) 475 (583)
Zysk/(Strata) netto 1 882 (2 245) 412 (511)
Całkowite dochody netto 1 990 (2 275) 435 (517)
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 855 (2 244) 406 (510)
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 968 (2 274) 430 (517)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 856 530 843 121
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 746) (1 527) (819) (347)
Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej 589 (135) 129 (31)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 699 (1 132) 153 (257)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,34 (5,25) 0,95 (1,19)
31/03/202131/12/202031/03/202131/12/2020
(dane
przekształcone)
Aktywa trwałe 62 190 59 421 13 345 12 831
Aktywa obrotowe 29 849 24 615 6 405 5 334
Aktywa razem 92 039 84 036 19 750 18 165
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 227 229
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 43 581 41 596 9 352 9 014
Kapitał własny 44 394 42 379 9 526 9 183
Zobowiązania długoterminowe 20 116 18 713 4 316 4 015
Zobowiązania krótkoterminowe 27 529 22 944 5 908 4 967
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 101,89 97,25 21,86 21,07
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 15 853 17 238 3 467 3 921
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 636 (88) 358 (20)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 1 135 (555) 248 (126)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 067 (3 204) 233 (729)
Zysk/(Strata) netto przed odpisami aktualizującymi wartość rzeczowego i finansowego majątku trwałego netto 987 (971) 216 (221)
Zysk/(Strata) netto 964 (3 022) 211 (687)
Całkowite dochody netto 824 (3 196) 180 (727)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 380 881 521 200
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 856) (514) (625) (117)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 1 043 (625) 228 (142)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 567 (258) 124 (59)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,25 (7,07) 0,49 (1,61)
31/03/202131/12/202031/03/202131/12/2020
(dane
przekształcone)
Aktywa trwałe 40 517 38 993 8 694 8 449
Aktywa obrotowe 20 131 15 559 4 320 3 372
Aktywa razem 60 648 54 552 13 014 11 821
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 227 229
Kapitał własny 32 693 31 869 7 015 6 906
Zobowiązania długoterminowe 10 370 9 093 2 225 1 970
Zobowiązania krótkoterminowe 17 585 13 590 3 774 2 945
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 76,44 74,51 16,40 16,15
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »