Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegow mln. EURw mln. EUR
Przychody ze sprzedaży 9 537 10 255 2 276 2 457
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 558 1 427 372 342
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 520 1 280 363 307
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 181 1 073 282 257
Zysk/(Strata) netto 1 180 1 074 282 257
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 044 1 214 249 291
Całkowite dochody razem 1 043 1 215 249 291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 901 3 578 692 857
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (684) (739) (163) (177)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 365) (1 708) (326) (409)
Zmiana stanu środków pieniężnych 852 1 131 203 271
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję, przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
31 marca 201431 grudnia 201331 marca 201431 grudnia 2013
Aktywa razem 46 788 47 144 11 217 11 285
Zobowiązania razem 17 292 18 691 4 146 4 474
Zobowiązania długoterminowe razem 10 870 10 853 2 606 2 598
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 422 7 838 1 540 1 876
Kapitał własny razem 29 496 28 453 7 071 6 811
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 414 1 412
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,00 4,82 1,20 1,15
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 8 065 8 918 1 925 2 137
II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 886 657 211 157
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 922 664 220 159
IV. Zysk/(Strata) netto 744 546 178 131
V. Całkowite dochody razem 577 664 138 159
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 002 2 710 478 649
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (221) (517) (53) (124)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 149) (1 194) (274) (286)
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych 632 999 151 239
X. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,13 0,09 0,03 0,02
31 marca 201431 grudnia 201331 marca 201431 grudnia 2013
XI. Aktywa razem 34 723 35 424 8 325 8 541
XII. Zobowiązania razem 11 177 12 455 2 680 3 003
XIII. Zobowiązania długoterminowe razem 7 002 7 023 1 679 1 693
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 175 5 432 1 001 1 310
XV. Kapitał własny razem 23 546 22 969 5 645 5 538
XVI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 414 1 423
XVII. Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 3,99 3,89 0,96 0,94
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »