Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
w mln. EURw mln. EUR
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 22 819 22 943 5 459 5 433
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 3 084 3 055 738 723
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 869 2 709 686 641
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 135 2 079 511 492
Zysk/(Strata) netto 2 136 2 082 511 493
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 2 120 2 107 507 499
Całkowite dochody razem 2 121 2 110 507 500
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 424 5 292 1 058 1 253
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 894) (2 195) (453) (520)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 534) (3 147) (367) (745)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 996 (50) 238 (12)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,36 0,35 0,09 0,08
30 września 201431 grudnia 201330 września 201431 grudnia 2013
Aktywa razem 48 642 48 384 11 649 11 667
Zobowiązania razem 18 953 19 931 4 539 4 806
Zobowiązania długoterminowe razem 12 166 12 093 2 914 2 916
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 787 7 838 1 625 1 890
Kapitał własny razem 29 689 28 453 7 110 6 861
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 413 1 423
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,03 4,82 1,21 1,16
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 17 729 19 768 4 241 4 681
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 406 2 018 336 478
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 998 2 416 478 572
Zysk/(Strata) netto 1 723 2 032 412 481
Całkowite dochody razem 1 675 2 060 401 488
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 487 2 976 356 705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (68) (680) (16) (161)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 145) (2 364) (274) (560)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 274 (68) 66 (16)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,29 0,34 0,07 0,08
30 września 201431 grudnia 201330 września 201431 grudnia 2013
Aktywa razem 35 218 35 424 8 434 8 541
Zobowiązania razem 11 459 12 455 2 744 3 003
Zobowiązania długoterminowe razem 7 197 7 023 1 723 1 693
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 262 5 432 1 021 1 310
Kapitał własny 23 759 22 969 5 690 5 538
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 413 1 423
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,03 3,89 0,96 0,94
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »