Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
w mln. EURw mln. EUR
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 10 980 12 495 2 521 3 012
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 721 1 662 395 401
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 769 1 590 406 383
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 386 1 243 318 300
Zysk/(Strata) netto 1 386 1 244 318 300
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 362 1 361 313 328
Całkowite dochody razem 1 362 1 362 313 328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 806 3 016 644 727
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(768) (851) (176) (205)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 (341) 4 (82)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 2 054 1 824 472 440
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,23 0,21 0,05 0,05
31 marca 201631 grudnia 201531 marca 201631 grudnia 2015
Aktywa razem 50 960 49 825 11 939 11 692
Zobowiązania razem 18 857 19 084 4 418 4 478
Zobowiązania długoterminowe razem 10 812 12 795 2 533 3 002
Zobowiązania krótkoterminowe razem 8 045 6 289 1 885 1 476
Kapitał własny razem 32 103 30 741 7 521 7 214
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 382 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,44 5,21 1,27 1,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) - 0,20 - 0,05
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 5 596 6 311 1 285 1 521
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 911 932 209 225
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 901 960 207 231
Zysk/(Strata) netto 729 773 167 186
Całkowite dochody razem 718 859 165 207
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 769 1 461 406 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (447) 205 (103) 49
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 424 (32) 97 (8)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 746 1 634 401 394
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,12 0,13 0,03 0,03
31 marca 201631 grudnia 201531 marca 201631 grudnia 2015
Aktywa razem 36 339 35 027 8 513 8 219
Zobowiązania razem 11 883 11 289 2 784 2 649
Zobowiązania długoterminowe razem 5 105 7 205 1 196 1 691
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 778 4 084 1 588 958
Kapitał własny 24 456 23 738 5 730 5 570
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 382 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,15 4,02 0,97 0,94
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »