Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
w mln. EURw mln. EUR
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 26 695 22 817 6 419 5 458
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 3 236 3 084 778 738
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3 031 2 869 729 686
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 155 2 135 518 511
Zysk/(Strata) netto 2 157 2 136 519 511
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 2 042 2 120 491 507
Całkowite dochody razem 2 044 2 121 492 507
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 915 4 424 1 182 1 058
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 291) (1 894) (551) (453)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (795) (1 534) (191) (367)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 829 996 440 238
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,37 0,36 0,09 0,09
30 września 201530 września 201430 września 201530 września 2014
Aktywa razem 48 739 48 926 11 499 11 479
Zobowiązania razem 17 723 18 757 4 181 4 401
Zobowiązania długoterminowe razem 12 714 12 384 3 000 2 905
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 009 6 373 1 181 1 496
Kapitał własny razem 31 016 30 169 7 318 7 078
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 392 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,26 5,11 1,24 1,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,15 0,05 0,04
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 13 399 17 729 3 222 4 241
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 134 1 406 273 336
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 985 1 998 477 478
Zysk/(Strata) netto 1 763 1 723 424 412
Całkowite dochody razem 1 661 1 675 399 401
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 173 1 487 42 356
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 558 (68) 615 (16)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 595) (1 145) (384) (274)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 136 274 273 66
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,30 0,29 0,07 0,07
30 września 201530 września 201430 września 201530 września 2014
Aktywa razem 35 518 35 356 8 380 8 294
Zobowiązania razem 11 258 11 576 2 656 2 716
Zobowiązania długoterminowe razem 7 108 7 385 1 677 1 733
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 150 4 191 979 983
Kapitał własny razem 24 260 23 780 5 724 5 578
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 392 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,11 4,03 0,97 0,95
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »