PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 13 247 11 652 3 170 2 717
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 2 674 2 769 640 646
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 2 005 2 074 480 484
Zysk przed opodatkowaniem 2 080 2 105 498 491
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 566 1 599 375 373
Zysk netto 1 566 1 599 375 373
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 516 1 472 363 343
Łączne całkowite dochody 1 516 1 472 363 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 528 2 965 844 691
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 050) (1 191) (251) (278)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 695) (2 281) (406) (532)
Przepływy pieniężne netto 783 (507) 187 (118)
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 0,27 0,28 0,06 0,06
31 marca 201831 grudnia 201731 marca 201831 grudnia 2017
Aktywa razem 48 640 48 203 11 558 11 557
Zobowiązania razem 13 592 14 576 3 230 3 495
Zobowiązania długoterminowe razem 6 867 7 004 1 632 1 679
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 725 7 572 1 598 1 816
Kapitał własny razem 35 048 33 627 8 328 8 062
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 373 1 385
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,07 5,82 1,44 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) - 0,20 - 0,05
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 6 893 5 997 1 650 1 398
Zysk przed opodatkowaniem 1 037 851 248 198
Zysk netto 825 681 197 159
Całkowite dochody razem 775 578 185 135
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 404 1 580 575 368
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (319) (483) (76) (113)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 456) (1 679) (348) (391)
Przepływy pieniężne netto 629 (582) 151 (136)
Zysk netto i rozwodniony/(a) zysk netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,14 0,12 0,03 0,03
31 marca 201831 grudnia 201731 marca 201831 grudnia 2017
Aktywa razem 33 193 33 447 7 887 8 020
Zobowiązania razem 6 510 7 414 1 547 1 778
Zobowiązania długoterminowe razem 2 285 2 288 543 549
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 225 5 126 1 004 1 229
Kapitał własny 26 683 26 033 6 340 6 242
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 786 1 802
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,62 4,51 1,10 1,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,20 - 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »