PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegow mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 24 892 23 050 5 848 5 276
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 5 256 4 269 1 235 977
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 3 260 2 313 766 529
Zysk przed opodatkowaniem 3 312 2 240 778 513
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 465 1 629 579 373
Zysk netto 2 465 1 628 579 373
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2 337 1 988 549 455
Łączne całkowite dochody 2 337 1 987 549 455
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 672 4 164 863 953
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 979) (2 880) (700) (659)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 993) (1 949) (1 173) (446)
Przepływy pieniężne netto (4 300) (665) (1 010) (152)
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 0,43 0,28 0,10 0,06
30/09/201731/12/201630/09/201731/12/2016
Aktywa razem 45 883 49 672 10 648 11 228
Zobowiązania razem 12 686 17 656 2 944 3 991
Zobowiązania długoterminowe razem 7 141 7 303 1 657 1 651
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 545 10 353 1 287 2 340
Kapitał własny razem 33 197 32 016 7 704 7 237
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 341 1 306
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 867 5 778 5 867
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,75 5,46 1,33 1,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody netto ze sprzedaży 12 981 11 996 3 050 2 746
Zysk przed opodatkowaniem 2 225 2 284 523 523
Zysk netto 1 983 2 127 466 487
Całkowite dochody razem 1 902 2 487 447 569
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (214) 699 (50) 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 110 5 25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 730) (1 990) (1 111) (456)
Przepływy pieniężne netto (4 921) (1 181) (1 156) (270)
Zysk netto i rozwodniony/(a) zysk netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,34 0,36 0,08 0,08
30/09/201731/12/201630/09/201731/12/2016
Aktywa razem 32 682 35 769 7 584 8 085
Zobowiązania razem 6 708 10 541 1 557 2 383
Zobowiązania długoterminowe razem 2 216 2 144 514 485
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 492 8 397 1 042 1 898
Kapitał własny 25 974 25 228 6 028 5 703
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 745 1 699
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 867 5 778 5 867
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,50 4,30 1,04 0,97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »