Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
mln. EURmln. EUR
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 23 050 26 695 5 276 6 419
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 313 3 236 529 778
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 240 3 031 513 729
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 629 2 155 373 518
Zysk/(Strata) netto 1 628 2 157 373 519
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 988 2 042 455 491
Całkowite dochody razem 1 987 2 044 455 492
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 152 4 915 950 1 182
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 880) (2 291) (659) (551)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 949) (795) (446) (191)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (677) 1 829 (155) 440
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,28 0,37 0,06 0,09
30 września 201631 grudnia 201530 września 201631 grudnia 2015
Aktywa razem 48 823 49 825 11 323 11 692
Zobowiązania razem 17 657 19 084 4 095 4 478
Zobowiązania długoterminowe razem 8 418 12 795 1 952 3 002
Zobowiązania krótkoterminowe razem 9 239 6 289 2 143 1 476
Kapitał własny razem 31 166 30 741 7 228 7 214
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 368 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,28 5,21 1,23 1,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 11 996 13 399 2 746 3 222
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 711 1 134 163 273
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 284 1 985 523 477
Zysk/(Strata) netto 2 127 1 763 487 424
Całkowite dochody razem 2 487 1 661 569 399
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 687 173 157 42
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 110 2 558 25 615
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 990) (1 595) (456) (384)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (1 193) 1 136 (273) 273
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,36 0,30 0,08 0,07
30 września 201631 grudnia 201530 września 201631 grudnia 2015
Aktywa razem 34 933 35 027 8 102 8 219
Zobowiązania razem 10 270 11 289 2 382 2 649
Zobowiązania długoterminowe razem 2 587 7 205 600 1 691
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 683 4 084 1 782 958
Kapitał własny 24 663 23 738 5 720 5 570
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 368 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,18 4,02 0,97 0,94
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »