Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 28 481 24 892 6 696 5 848
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 5 769 5 256 1 356 1 235
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 3 800 3 260 893 766
Zysk przed opodatkowaniem 3 887 3 312 914 778
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 824 2 465 664 579
Zysk netto 2 822 2 465 663 579
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2 593 2 337 610 549
Łączne całkowite dochody 2 591 2 337 609 549
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 498 3 672 1 057 863
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 621) (2 979) (616) (700)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 700) (4 993) (400) (1 173)
Przepływy pieniężne netto 177 (4 300) 42 (1 010)
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,49 0,43 0,11 0,10
30 września 2018 31 grudnia 2017 30 września 2018 31 grudnia 2017
Aktywa razem 50 935 48 203 11 925 11 557
Zobowiązania razem 14 950 14 576 3 500 3 495
Zobowiązania długoterminowe razem 6 928 7 004 1 622 1 679
Zobowiązania krótkoterminowe razem 8 022 7 572 1 878 1 816
Kapitał własny razem 35 985 33 627 8 425 8 062
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 353 1 385
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,23 5,82 1,46 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) - 0,20 - 0,05
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowegow mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody netto ze sprzedaży 15 209 12 981 3 576 3 050
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 2 097 1 561 493 367
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 508 997 355 234
Zysk przed opodatkowaniem 3 258 2 225 766 523
Zysk netto 2 955 1 983 695 466
Całkowite dochody razem 2 717 1 902 639 447
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 462 (214) 108 (50)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 143 23 269 5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 221) (4 730) (287) (1 111)
Przepływy pieniężne netto 384 (4 921) 90 (1 156)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,51 0,34 0,12 0,08
30 września 2018 31 grudnia 2017 30 września 2018 31 grudnia 2017
Aktywa razem 35 652 33 447 8 347 8 020
Zobowiązania razem 7 166 7 414 1 678 1 778
Zobowiązania długoterminowe razem 2 571 2 288 602 549
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 595 5 126 1 076 1 229
Kapitał własny 28 486 26 033 6 669 6 242
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 760 1 802
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,93 4,51 1,15 1,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,20 - 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »