PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 13 756 14 340 3 129 3 337
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 2 078 2 218 473 516
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 207 1 429 275 332
Zysk przed opodatkowaniem 946 1 447 215 337
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 779 1 101 177 256
Zysk netto 779 1 100 177 256
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 706 1 383 161 322
Łączne całkowite dochody 706 1 381 161 321
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 596 2 847 1 045 662
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 546) (1 231) (352) (286)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 107) (2 483) (707) (578)
Przepływy pieniężne netto (57) (867) (13) (202)
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,13 0,19 0,03 0,04
Stan na 31-03-2020Stan na 31-12-2019Stan na 31-03-2020Stan na 31-12-2019
Aktywa razem 57 333 59 185 12 594 13 898
Zobowiązania razem 18 323 21 078 4 025 4 950
Zobowiązania długoterminowe razem 10 290 10 378 2 260 2 437
Zobowiązania krótkoterminowe razem 8 033 10 700 1 765 2 513
Kapitał własny razem 39 010 38 107 8 569 8 948
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 269 1 357
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,75 6,60 1,48 1,55
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) - 0,11 - 0,03
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 417 7 828 1 687 1 821
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 541 908 123 211
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 333 701 76 163
Zysk przed opodatkowaniem 325 751 74 175
Zysk netto 272 601 62 140
Całkowite dochody razem 226 860 51 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 800 1 512 637 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (710) (1 116) (161) (260)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 032) (2 325) (690) (541)
Przepływy pieniężne netto (942) (1 929) (214) (449)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,05 0,10 0,01 0,02
Stan na 31-03-2020Stan na 31-12-2019Stan na 31-03-2020Stan na 31-12-2019
Aktywa razem 38 469 41 044 8 451 9 638
Zobowiązania razem 7 451 10 426 1 637 2 448
Zobowiązania długoterminowe razem 3 403 3 315 748 778
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 048 7 111 889 1 670
Kapitał własny 31 018 30 618 6 814 7 190
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 651 1 765
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,37 5,30 1,18 1,24
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,11 - 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »