Reklama

PGNIG (PGN): POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 27 430 29 653 6 175 6 882
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 10 685 3 983 2 405 924
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 8 244 1 848 1 856 429
Zysk przed opodatkowaniem 7 540 1 819 1 697 422
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 6 036 1 347 1 359 313
Zysk netto 6 036 1 346 1 359 312
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 5 391 1 707 1 214 396
Łączne całkowite dochody 5 391 1 706 1 214 396
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 418 4 288 2 796 995
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 564) (3 718) (1 027) (863)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 688) (1 698) (830) (394)
Przepływy pieniężne netto 4 166 (1 128) 938 (262)
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 1,04 0,23 0,24 0,05
Stan na 30-09-2020Stan na 31-12-2019Stan na 30-09-2020Stan na 31-12-2019
Aktywa razem 60 032 59 185 13 262 13 898
Zobowiązania razem 16 738 21 078 3 698 4 950
Zobowiązania długoterminowe razem 11 054 10 378 2 442 2 437
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 684 10 700 1 256 2 513
Kapitał własny razem 43 294 38 107 9 564 8 948
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 276 1 357
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 7,49 6,60 1,66 1,55
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,09 0,11 0,02 0,03
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 14 517 15 632 3 268 3 628
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 7 529 1 050 1 695 244
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 6 918 424 1 557 98
Zysk przed opodatkowaniem 7 471 2 004 1 682 465
Zysk netto 6 102 1 867 1 374 433
Całkowite dochody razem 5 522 2 216 1 243 514
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 392 693 1 663 161
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 539) (1 447) (346) (336)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 577) (1 430) (805) (332)
Przepływy pieniężne netto 2 276 (2 184) 512 (507)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 1,06 0,32 0,24 0,07
Stan na 30-09-2020Stan na 31-12-2019Stan na 30-09-2020Stan na 31-12-2019
Aktywa razem 42 624 41 044 9 416 9 638
Zobowiązania razem 6 709 10 426 1 482 2 448
Zobowiązania długoterminowe razem 3 524 3 315 778 778
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 185 7 111 704 1 670
Kapitał własny 35 915 30 618 7 934 7 190
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 661 1 765
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,22 5,30 1,37 1,24
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,09 0,11 0,02 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »