Reklama

ASSECOPOL (ACP): Porozumienie dodatkowe w sprawie nabycia akcji spółki PROKOM Software SA

Raport bieżący nr 55/2007
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej zwana Asseco) informuje, że w dniu dzisiejszym w procesie negocjacji związanych z ofertą złożoną Prokom Investments S.A. oraz Panu Ryszardowi Krauze (dalej zwani łącznie Akcjonariuszami) na nabycie 2.985.474 akcji spółki Prokom Software S.A., dających prawo do 3.465.954 głosów (23,69% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu Prokom Software S.A. (dalej Akcje), Asseco podpisało z Akcjonariuszami Porozumienie dodatkowe, na podstawie którego strony- Prokom Investments S.A. oraz Pan Ryszard Krauze wyraziły zgodę na zmianę warunków złożonej przez Asseco oferty w ten sposób, że:

- proponowana cena nabycia od Akcjonariuszy Akcji spółki PROKOM Software S.A. została obniżona do kwoty 580.000.000,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt milionów złotych), tj. 194,27 PLN ( sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję i 167,34 PLN ( sto sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) za jeden głos;

- równocześnie z zapłatą ceny nabycia Akcji przez Asseco, Prokom Investments S.A. zapłaci na rzecz Prokom Software S.A. kwotę 100.000.000,00PLN (słownie: sto milionów złotych) z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota aktualnie istniejących zobowiązań w wysokości około 83.000.000,00 PLN (osiemdziesiąt trzy miliony złotych) zostanie zapłacona przez Prokom Investments S.A. na rzecz Prokom Software S.A. w terminie do dnia 31 grudnia 2008r. łącznie z należnymi odsetkami ustalonymi na poziomie WIBOR 3M+3% w stosunku rocznym.

Utrzymane w mocy zostały, uzgodnione wcześniej dwa inne warunki ważności oferty, tj.:

-uzyskanie przez Asseco finansowania na całość transakcji, oraz

-ustanie istniejącego aktualnie stosunku dominacji (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) Prokom Software S.A. nad Asseco.

Akcjonariusze potwierdzili wyłączność Asseco na negocjacje i ewentualne zawarcie umowy sprzedaży Akcji Prokom Software S.A. do dnia 30 września 2007 r. Zamiarem Asseco nadal pozostaje zrealizowanie zakupu Akcji Prokom Software S.A. na warunkach ustalonych zmodyfikowaną ofertą w okresie ponad 120 dni, co umożliwi zakup Akcji bez przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji Prokom Software S.A. W przypadku ostatecznego przyjęcia oferty przez Akcjonariuszy oraz nabycia przez Asseco Akcji objętych ofertą, Zarząd Asseco podtrzymuje zamiar złożenia akcjonariuszom obu spółek propozycji połączenia Asseco i Prokom Software S.A.

Zarząd Asseco zamierza zaproponować w ramach planowanego połączenia spółek Asseco i Prokom Software S.A. ustalenie parytetu wymiany akcji na poziomie 1,82 akcji połączeniowej Asseco za jedną akcję Prokom Software SA. Podstawą tego parytetu są średnie 3-miesięczne kursy akcji Asseco i Prokom Software S.A. na GPW w Warszawie S.A. liczone za okres do dnia 11 września 2007r. (data złożenia oferty przez Asseco) wynoszące odpowiednio 152,60 PLN ( sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Prokom Software S.A. oraz 83,60 PLN ( osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) dla jednej akcji Asseco. Przyjęte do ustalenia warunków połączenia kursy akcji oraz parytet wymiany oznaczają, że oferowana dla Prokom Investments S.A. i Pana Ryszarda Krauze premia wynosi odpowiednio 27,30% (dwadzieścia siedem 30/100 procent) za jedną akcję oraz 9,6% (dziewięć 60/100 procent) za jeden głos w stosunku do średnich cen akcji, które Zarząd Asseco zamierza zaproponować pozostałym akcjonariuszom łączących się spółek w parytecie połączenia.

Zamiarem Zarządu Asseco, z zastrzeżeniem:

(i) złożenia planu połączenia do właściwego sądu do końca listopada 2007 r.,

(ii) uzyskania stosownych akceptacji organów korporacyjnych Asseco i Prokom Software S.A. w tym wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenia Asseco i Prokom Software S.A. przed końcem stycznia 2008r. oraz

(iii) uzyskania stosownych zgód regulacyjnych

jest rejestracja połączenia do dnia 31 marca 2008 r.

Zarząd Asseco przekonany jest co do korzyści wynikających z połączenia Asseco z Prokom Software S.A. Połączenie to oznacza stworzenie największej firmy IT na polskim rynku i znaczącej firmy w skali europejskiej, jak również umożliwia osiągnięcie znaczących synergii.

Zarząd Asseco, biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z połączenia Asseco z Softbank S.A., oczekuje iż zostaną osiągnięte analogiczne korzyści dla akcjonariuszy Asseco Poland SA oraz Prokom Software S.A. jak w wyniku połączenia Asseco z Softbank S.A.
Adam Góral - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »