Reklama

COGNOR (COG): Porządek obrad WZA w dniu 3 czerwca 2005 r.

Raport bieżący nr 14/2005

Reklama

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 42, wpis do KRS 17 grudnia 2001, nr wpisu 0000071799

Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 03 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.

6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2004 rok sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok,

7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, w tym skonsolidowanych sprawozdań, z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2004 rok,

b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok,

c)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok,

d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok,

e)podziału zysku netto za 2004 rok,

f)umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu - §7

g)przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk 2005.

9.Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki.

§7 dotychczasowa treść

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

§7 proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.261.770,- zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 5 130 886 (pięć milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 27 maja 2005 roku.

Data autoryzacji: 12.05.05 23:22

Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu

Krystyna Piotrowska - Główny Księgowy

Dowiedz się więcej na temat: 17 grudnia | R. | porządek obrad | porządek | porzadki | KRS | wpis

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »