Reklama

IMPEL (IPL): Pośrednie posiadanie akcji Impel S.A. przez Grzegorza Dzika - przeniesienie znacznego pakietu akcji Spółki

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Grzegorz Dzika - znaczącego akcjonariusza Impel S.A. i jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki oraz wspólnika uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki PrajJa Holding z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) - zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym Pan Grzegorz Dzik poinformował, iż w wyniku Umowy wniesienia akcji i udziałów zawartej z PrajJa Holding, w dniu 25 lipca 2012 roku na rachunku papierów wartościowych PrajJa Holding zapisanych zostało 5.037.907 akcji Impel S.A.

Przed dokonaniem wniesienia Pan Grzegorz Dzik posiadał 5.037.907 akcji Impel S.A., które stanowiły 41,46% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 7.887.907 głosów na WZ Spółki i stanowiły 45,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, w tym:

-2.850.000 akcji imiennych uprzywilejowany co do głosu w stosunku 1:2, które stanowiły 23,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5.700.000 głosów na WZ Spółki i stanowiły 33,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki,

-2.187.907 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 18,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 2.187.907 głosów na WZ Impel S.A. i stanowiły 12,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Wartość wniesionych 5.037.907 akcji Spółki została ustalona w Umowie na kwotę 25.189.535 złotych tj. po cenie 5 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym.

Ponadto Pan Grzegorz Dzik poinformował, iż na rachunku papierów wartościowych PrajJa Holding w dniu 25 lipca 2012 roku dokonano dodatkowo zapisu 53.000 akcji Impel S.A. na podstawie odrębnej umowy, która określiła wartość ww. akcji na łączną kwotę 265.000 złotych tj. po cenie 5 złotych za jedna akcję. Powyzsza transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym.

W związku z powyższym, po dokonaniu wniesienia Pan Grzegorz Dzik bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Impel S.A., natomiast jest podmiotem dominującym wobec PrajJa Holding (jest wspólnikiem spółki osobowej PrajJa Holding, uprawniony do samodzielnego sprawowania funkcji kierowniczej oraz posiadający stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na rozwój spółki i perspektywy prowadzenia jej działalności gospodarczej), która posiada łącznie 5.090.907 akcji Impel S.A., które stanowią 41,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 7.940.907 głosów na WZ Spółki i 46,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, w tym:

-2.850.000 akcji imiennych uprzywilejowany co do głosu w stosunku 1:2, które stanowią 23,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 5.700.000 głosów na WZ Spółki i stanowią 33,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki,

-2.240.907 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 18,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 2.240.907 głosów na WZ Impel S.A. i stanowią 13,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Jednocześnie Pan Grzegorz Dzik poinformował, iż nie posiada umowy z osobą, o której mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nie posiada udziałów i akcji w innych podmiotach posiadających akcje Impel S.A., które to podmioty byłyby zależne od niego w rozumieniu Ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Danuta Czajka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Impel SA | Dzika | akcje spółek | Emitent | grzegorz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »