Reklama

KANIA (KAN): Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - raport 18

Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informują, iż dnia 18 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał orzeczenie, w który postanowił:

1. ogłosić upadłość Spółki;

2. wezwać wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

Reklama

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast;

5. wyznaczyć syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209;

6. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ("ZCP Spółki”) za cenę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych 00/100) netto, na rzecz CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku, KRS nr 0000140562 ("CEDROB”), w skład której wchodzą składniki majątkowe opisane i oszacowane w Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna z dnia 24 grudnia 2019 r. ("Opinia”) sporządzonej przez Jana Konowalczuka, rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach i Grzegorza Wyżgolika, rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach, zaktualizowanej i uzupełnionej w Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna sporządzonej przez rzeczoznawcę majątko-wego Jana Konowalczuka oraz rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., za wyjątkiem:

1) składników majątkowych ujętych w Opinii ale nie objętych pierwotną Ofertą CEDROB z dnia 17 lutego 2020 r., tj.:

a) nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 2, tj. prawa własności sześciu niewyodrębnionych lokali o łącznej powierzchni użytkowej 477,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz współwłasności części nieruchomości stanowiącej podwórze i fragment dojazdu do budynku przy ul. Piastowskiej od strony ul. Piekarskiej o oszacowanej wartości rynkowej 1.717.600,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 1.374.100,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100);

b) prawa własności działki gruntu położonej w Pszczynie o pow. 6.639 m2 o oszacowanej wartości rynkowej 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 430.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

c) ruchomości, które zostały zbyte po dniu sporządzenia Opinii z dnia 24 grudnia 2019 r., wymienionych w aktualizacji i uzupełnieniu Opinii z dnia 6 maja 2020 r. o łącznej wartości 474.100,00 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100);

d) wierzytelności Spółki o wartości rynkowej 2.537.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), wartości wymuszonej 2.156.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) i rekomendowanej wartości likwidacyjnej wierzytelności w kwocie w zaokrągleniu: 1.377.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);

2) składników majątkowych, ujętych w Opinii ale wyłączonych z oferty CEDROB na mocy oświadczenia zawartego w piśmie z dnia 19 maja 2020 r., tj. za wyjątkiem znaków towarowych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Alior Bank S.A. o wartości rynkowej 37.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i rekomendowanej wartości likwidacyjnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wymienionych w załączniku nr 1 do pisma zarządcy z dnia 20 maja 2020 r.;

3) składników majątkowych wyłączonych z zakresu Opinii zgodnie z aktualizacją i uzupełnieniem Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Spółki sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., tj.: (i) rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK), (ii) 9 sztuk przedmiotów niskocennych (stanowiących własność Rubin Energy sp. z o.o.), (iii) praw z umów leasingu ruchomości, które zostały wypowiedziane (w wymienionej aktualizacji Opinii uwzględnio-no również zmiany aktywów z powodu dokonanych sprzedaży środków trwałych, przy czym wyłączenie w tym zakresie znalazło się już w pkt. 1) ppkt c) powyżej);

4) zgodnie z pierwotną Ofertą CEDROB z dnia 17 lutego 2020, z przedmiotu transakcji sprzedaży ZCP Spółki wyłączone zostaną: (i) zobowiązania Spółki, (ii) nie ujęte w Opinii wierzytelności Spółki, (iii) wierzytelności z rachunków bankowych Spółki oraz (iv) księgi rachunkowe oraz dokumentacja księgowa Spółki;

7. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;

8. stwierdzić jurysdykcję sądów polskich w przedmiotowym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU), powołanego w punkcie siódmym postanowienia oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-18Bartosz KlepaczSyndyk

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »