Reklama

GETINOBLE (GNB): POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE BANKU - raport 78

Raport bieżący nr 78/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz 69/2018 r. z dnia 25 lipca 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejonowy”) w dniu 4 września 2018 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

Reklama

W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 751 630 417,90 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,

b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B,

c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C oraz

d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D

o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 1 007 923 230.

Poza powyższym Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr VII/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 lipca 2018 roku o treści następującej:

§ 25 ust. 2-3 Statutu otrzymały nowe, następujące brzmienie:

"§ 25

2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:

a. skuteczności i efektywności działania Banku,

b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

c. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

d. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”,

§ 25 ust. 5 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 25

5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,

2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,

3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”,

§ 26 ust. 1-2 Statutu otrzymały nowe, następujące brzmienie:

"§ 26

1. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.

2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”.

W zakresie wskazanych powyżej zmian statutu Emitent uzyskał już zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-04Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu
2018-09-04Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »