Reklama

KOMPUTRON (KOM): Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie udzielenia zabezpieczenia na mieniu Clean & Carbon Energy SA na rzecz spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent"), zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2012 r. otrzymał informację od spółki zależnej - Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryskiej ("Contanisimo") o udzieleniu jej przez Sąd Okręgowy w Warszawie ("Sąd") zabezpieczenia roszczenia wobec Clean & Carbon Energy SA ("CCE SA") w sprawie o zapłatę kwoty 48.688.406 zł.

Pełnomocnikowi Contanisimo doręczono postanowienie Sądu z dnia 11 czerwca 2012 r., w sprawie o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Contanisimo, przy udziale CCE SA z siedzibą w Warszawie (sygn. akt. XX GCo 122/12).

Sąd zabezpieczył roszczenie, o które Contanisimo zamierza wytoczyć CCE SA przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 48.688.406,00 zł z tytułu poręczenia przez CCE SA zapłaty ceny sprzedaży Akcji Opcji Put, gdzie w charakterze dłużnika głównego występuje spółka Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. S.K.A. - poprzez ustanowienie hipotek przymusowych każdorazowo do kwoty 48.688.406,00 zł na:

1.nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 T/00062883/8,

2.prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00120227/6,

3.prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00082248/0,

4.prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00103656/7,

5.prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00120351 /4,

6.prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1 S/00179014/8.

Postanowienie jest w całości korzystne i wykonalne, w związku z tym w dniu jego doręczenia skierowano do właściwych sądów wieczystoksięgowych wnioski o wpis do ksiąg wieczystych hipotek przymusowych. Contanisimo zamierza bezzwłocznie złożyć do Sądu Arbitrażowego KIG pozew o zapłatę roszczenia zabezpieczonego powyższymi hipotekami.

Sąd już na tym etapie ustalił, że na podstawie przedłożonych dowodów - w szczególności umowy inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku, pozwu z dnia 20 października 2011 roku z załącznikami - wykazano wystarczająco prawo do żądania świadczenia w kwocie 48.688.406,00 zł, solidarnie zarówno od dłużnika głównego Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. SKA, który zawarł umowę zakupu akcji, jak i od CCE SA z siedzibą w Warszawie poręczającej zapłatę ceny akcji. Ze względu na wartość nieruchomości udzielone zabezpieczenie pozwala Emitentowi: spokojnie oczekiwać na rozstrzygnięcie w procesie przed Sądem Arbitrażowym KIG i, kierując się stanowiskiem Sądu, oceniać wysoko szansę na korzystny wyrok dla Contanisimo.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wojciech - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »