Reklama

EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): Postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie zmian statutu Emperii Holding S.A. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 listopada 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji zmian statutu Spółki.

Poniżej treść zarejestrowanych zmian statutu:

Artykuł 7b ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.511.516 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych), przy czym w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do wysokości 755.758,00 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) stosuje się zasady określone w ustępach od 3 do 8 niniejszego artykułu, a w przypadku dalszego podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do wysokości 1.511.516 zł (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset szesnaście złotych) stosuje się zasady określone w ustępach od 9 do 15 niniejszego artykułu."

Reklama

W artykule 7b Statutu dodaje się ustępy od 9 do 15 w brzmieniu:

"9. Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa od ważonej obrotem średniej ceny akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ustalonej na podstawie kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt s. Średnia cena akcji ustalona w powyższy sposób zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenie w górę nastąpi w przypadku, gdy do pełnych złotych średniej ceny akcji brakuje mniej niż 0,50 (zero i pięćdziesiąt setnych) zł.

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

11. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy niezależni członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 12a ust. 1.

12. Zarząd może skorzystać z przyznanego mu upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie w celu nabywania akcji lub udziałów innych spółek lub w celu pozyskania środków na ten cel. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

13. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji zgodnie z art. 7 c Statutu i wydawania akcji za wkłady pieniężne, Zarząd każdorazowo zobowiązany będzie do zaoferowania emitowanych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w liczbie proporcjonalnej do ich udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz jest zobowiązany udokumentować stan posiadania akcji według stanu na dzień otrzymania oferty Zarządu. W przypadku nie skorzystania przez wskazanych akcjonariuszy z prawa, o którym mowa powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od zaoferowania akcji, Zarząd może skierować propozycję nabycia do innych osób.

14. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

15. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki."

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »