Reklama

WSIP (WSP): Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny w sprawie o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa, przez zasiedzenie, nieruchomości budynkowej położonej przy Palcu Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9.

Raport bieżący nr 20/2009
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 13 maja 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt. VI Ns 313/07 wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa, przez zasiedzenie, z dniem 1 stycznia 1985 roku nieruchomości budynkowej położonej przy Palcu Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9. Budynek ten stanowił do 2003 roku, siedzibę Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i jego poprzednika prawnego - Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych (PZWS). Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia toczyło się z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

WSiP S.A. jako uczestnik postępowania w całości popierał wniosek Skarbu Państwa. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne i należy się spodziewać, że uczestnicy postępowania Spółka Fifth Avenue Sp. z o.o. oraz Trademont Ltd., którzy oponowali przeciwko zasiedzeniu, złożą apelację.

Stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku, odbudowanego przez PZWS i użytkowanego przez jego następcę prawnego - WSiP ma dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych istotne pozytywne znaczenie w sprawach sądowych wytoczonych WSiP S.A. przez Pana Józefa Huberta Gierowskiego oraz spółkę Fifth Avenue Sp. z o.o. vide raporty bieżące Spółki : 69/2007, 6/2008, 9/2008, 10/2008, 18/2008.

Przesłanką roszczeń wymienionych osób jest twierdzenie, że przysługiwało im lub przysługuje prawo własności nabyte od następców przedwojennych właścicieli budynku.

Z treści dzisiejszego postanowienia Sądu wynika natomiast, że następcy prawni przedwojennych właścicieli utracili własność przedmiotowego budynku na rzecz Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 1985 roku.

Ewentualne uprawomocnienie się dzisiejszego orzeczenia Sądu będzie miało też znaczenie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ze skargi WSiP S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007 roku, odmawiającą stwierdzenia nabycia przez WSiP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy Pl. Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9 oraz własności położonego na gruncie budynku (w wyniku uwłaszczenia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku).

Postępowanie, o którym mowa zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa przedmiotowej nieruchomości.
Stanisław Wedler - Prezes Zarządu
Grażyna Chojnowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy