Reklama

SEKO (SEK): Powołanie Członków Rady Nadzorczej - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. (dalej jako Spółka lub Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że uchwałami nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z 27 maja 2011 powołano, z dniem powzięcia tej uchwały, na Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

1. Bogdan Nogalski

2. Grażyna Zielińska

3. Karolina Kustra

4. Aleksandra Kustra

5. Danuta Kustra

6. Piotr Szymczak

Reklama

7. Michał Hamadyk

Bogdan Nogalski oraz Grażyna Zielińska są niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.

Jednocześnie po zakończeniu NWZ Spółki Rada Nadzorcza na posiedzeniu wybrała ze swego grona na Przewodniczącego RN - Bogdana Nogalskiego, na Wiceprzewodniczącego RN - Grażynę Zielińską, na Sekretarza RN - Karolinę Kustra.

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Aleksandra Leokadia Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Gdański, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 1975 - 1983 pracowała w Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Chłodniczych w Gdyni, w latach 1983 - 1997 była zatrudniona w PZU SA Inspektorat w Gdyni, natomiast od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe na rzecz PZU SA. Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej Agencja Ubezpieczeniowa Kustra s.c. w której jest wspólnikiem.

Aleksandra Kustra nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Aleksandra Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aleksandra Kustra jest Członkiem Rady Nadzorczej podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,.

___________________________________________________________________________

Danuta Jolanta Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku jest agentem ubezpieczeniowym. Miejscem pracy Danuty Kustra jest Agencja Ubezpieczeniowa Kustra s.c.

Danuta Kustra nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Danuta Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

___________________________________________________________________________

Karolina Agnieszka Kustra posiada wykształcenie wyższe, uzyskała tytuł magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczy w studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Psychologia społeczna, zarządzanie rozwojem zawodowym- zagadnienia szkoleniowe w organizacji.

Karolina Kustra nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zatem bezprzedmiotowe jest wskazanie czy wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Karolina Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Karolina Kustra jest wspólnikiem podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

___________________________________________________________________________

Bogdan Nogalski

Przebieg pracy zawodowej:

1965 - 1973; Zakłady Rybne w Gdańsku, specjalista ds. normowania i organizacji pracy;

1973 - nadal; Uniwersytet Gdański, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny;

1993 - 1995; Politechnika Koszalińska, profesor;

1995 - 1999; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, dziekan;

1999 - 2005; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, rektor;

1995 - 2010; profesor w Akademii Techniczno - Rolniczej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy).;

1996 - 2006; własna działalność gospodarcza (konsulting);

1997 - nadal; członek zarządu Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego BUSINESS CONSULTANTS w Gdańsku.

2008 - nadal; profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku,

2010 - nadal; profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Praca dydaktyczno - naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Organizacji i Zarządzania - profesor zwyczajny, Dyrektor (1999 - 2004), obecnie Wicedyrektor (od 2005) - profesor tytularny, b. Rektor - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (dwie kadencje).

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i strategii zarządzania.

Uczestnictwo w komitetach i organizacjach:

Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie (Rumunia), Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych, Członek Zarządu Gdańskiego Oddziału TNOiK, Członek Rady Programowej "Przegląd Organizacji", Przewodniczący Rady Programowej "Współczesne Zarządzanie" Kwartalnika Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, Członek Kolegium Redakcyjnego "Master of Business Administration", Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Członek Komitetu Redakcyjnego "Studia Europejskie" WSzMSGiP w Gdyni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Kapituły Medalu im. T. Kotarbińskiego, Członek zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych "Zespół Organizacji i Zarządzania" H02D, Przewodniczący Rady Głównej Kongresu Dyrektorów, Członek zespołu ds. systematyzacji dziedzin, dyscyplin i specjalności naukowych przy MNiSzW, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Programu QAS obejmującego certyfikację studiów podyplomowych w zakresie kształcenia menedżerów opieki zdrowotnej, Członek wielu Rady Programowych Konferencji Naukowych.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Konsultant ds. zarządzania i restrukturyzacji oraz tworzenia strategii m.in. w ZCh Police SA. w Policach; Rafako S.A. w Raciborzu, Polifarb - Oliva ZF PP, ELZAM-HOLDING S.A., Port Gdynia Holding S.A., POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, Anwil S.A. b. Zakłady Azotowe Włocławek S.A., PPPPRiG Petrobaltic Gdańsk, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Hevelius Brewing Company LTD w Gdańsku, ESPEBEPE - Holding S.A. w Szczecinie, ELBREWERY Co. LTD w Elblągu, POLIFARB-OLIVA ZF PP w Gdyni, Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku, Polimex-Cekop S.A., OMI Sp. z o.o. w Gdańsku spółki zarządzającej grupą kapitałową OLECH, Kapena S.A. w Słupsku, Polmo S.A. w Szczecinie, ZCH Organika - Zachem w Bydgoszczy, ROLMAX Sp. Z o.o. w Suszu, MZK Sp. z o.o. w Słupsku. Były Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Remprodex Sp. z o.o. w Człuchowie, SANIPOR Sp. z o.o. w Gdyni, ZPB Zawtex S.A. w Zawierciu, Wigolen S.A. w Częstochowie, Dyrekcja Budowy Szpitala w Kościerzynie, Pucka Gospodarka Komunalna w Sp. z o.o. w Pucku, ZRE Sp. z o.o. w Gdańsku., TUiR Gwarant S.A. w Gdańsku, OLECH S.A. w Gdańsku, Olech Agencja Celna S.A. w Gdańsku, Sapro Finance S.A. w Gdańsku, PTS OSKAR S.A. w Gdańsku, PROFOOD S.A. w Gdańsku, ARYTON Sp. z o.o. w Chmielnie, INVESTA S.A. w Pruszczu Gdańskim, Prolim S.A. w Sopocie, PBUCH S.A. w Gdyni, Nexus Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu. Aktualny Członek Rady Nadzorczej: DC SA Grupa Komputer Plus w Gdyni, JUPITER NFI SA w Warszawie.

Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Bogdan Nogalski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

___________________________________________________________________________

Piotr Jan Szymczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Morską. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zakładem produkcyjnym na stanowisku dyrektora ds. technicznych. Od 2000 roku jest zatrudniony w spółce Europlastik Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds Technicznych, a ponadto od 2003 roku jest zatrudniony w spółce Eurocast Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds Technicznych.

Piotr Szymczak nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Piotr Szymczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Szymczak jest Członkiem Rady Nadzorczej podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

___________________________________________________________________________

Grażyna Zielińska

Przebieg pracy zawodowej:

2008 - nadal Dyrektor Generalny - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

2007 - nadal Dyrektor Regionu Pomorze DnB Nord;

2001 - 2007 Dyrektor Oddziału Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Gdynia);

1997 - 2001 Prezes Krajowego Urzędu Pracy (Warszawa);

1990 - 1997 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Gdańsk);

1980 - 1990 Kierownik Rejonowego Biura Pracy (Gdynia);

1997 - 1980 Inspektor Szkolenia PWSiR "Wars" (Gdynia).

Grażyna Krystyna Zielińska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Humanistycznym uzyskując dyplom magistra filologii polskiej. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji uzyskując dyplom Organizacji i Zarządzania oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym uzyskując dyplom Integracji Europejskiej.

Grażyna Zielińska posiada wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach kierowniczych w służbach zatrudnienia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Posiada doświadczenie w następujących obszarach:

- organizacja pracy zasobów ludzkich;

- problematyka zatrudnienia i bezrobocia;

- funkcjonowanie administracji państwowej

- zarządzanie potencjałem społecznym;

- zarządzanie projektami;

- administrowanie środkami publicznymi;

- polityka wspólnotowa, społeczna i rynku pracy;

- funkcjonowanie i działanie Unii Europejskiej;

- organizacja i funkcjonowanie służb zatrudnienia w Polsce ,UE i St. Zjednoczonych

Brała wdział w realizacji:

- Amerykańskiego programu "Bałtyk" skierowanego do nadbałtyckich państw Europy Wschodniej oraz programu Międzynarodowej Organizacji Pracy "Popieranie samozatrudnienia";

- Polsko-amerykańskiego projektu "Centra Pracy" wspomagającego działania urzędów pracy w likwidacji barier utrudniających podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Tworzyła przy pomocy Ministerstwa Pracy St. Zjednoczonych Agencję Promocji Zawodowej Kobiet - instytucji wspierającej rozwój zawodowy kobiet. Kierowała projektem ochrony miejsc pracy i ponownej aktywizacji pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej.

Przygotowywała i wdrażała krajowe programy działań osłonowych dla pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji kluczowych sektorów gospodarki /górnictwa, hutnictwa, przemysłu zbrojeniowego/ oraz w wyniku reformy terytorialnej kraju, reformy służby zdrowia i reformy systemu edukacji. Projektowała i upowszechniała w polskich urzędach pracy Krajowy Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów. Wdrażała w polskich służbach zatrudnienia ujednolicony system informatyczny do obsługi rynku pracy "Puls". Wprowadzała do służb zatrudnienia system kontraktów zadaniowych - nowoczesny sposób zarządzania programami rynku pracy i środkami publicznymi.

Brała udział w projektach: PHARE /ITERREG "Kobieta w biznesie" - jako konsultant. W Leonardo da Vinci "Restart" - jako ekspert, Leonardo da Vinci "Eurokobieta" - jako konsultant. Brała udział w pracy w Radzie Krajowej polsko-amerykańskiego Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski.

Jest Członkiem Komitetu Sterującego projektu EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Zdolności Adaptacyjnych Pracowników Przemysłu Okrętowego - realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Grażyna Zielińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Hamadyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Finansów i Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży ubezpieczeniowej (PZU). Ponadto kierował Odlewnią Żeliwa i Metali Kolorowych "Spomel" w Lęborku. Obecnie jest emerytem.

Michał Hamadyk nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zatem bezprzedmiotowe jest wskazanie czy wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Michał Hamadyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kazimierz Kustra - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Seko SA | członek rady nadzorczej | powołania | Radom | powołany | powołanie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »