Reklama

AWBUD (AWB): Powołanie członków Rady Nadzorczej - raport 53

Raport bieżący nr 53/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 2 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osób:

1) Krzysztofa Nowińskiego

2) Oskara Pawłowskiego

3) Andrzeja Witkowskiego

4) Tomasza Wuczyńskiego

5) Rafała Abratańskiego

Pan Krzysztof Nowiński (lat 48), absolwent Harvard University oraz SGPiS (SGH). Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania funduszami private equity/venture capital oraz w zakresie bankowości inwestycyjnej. W latach 2009-2010 Dyrektor Zarządzający w IEG Investment Banking - niemieckim banku inwestycyjnym będącym liderem na rynku transakcji średniej wielkości w Niemczech (odpowiedzialny za polskie operacje firmy). W latach 2003-2009 Associate Partner w bmp AG - niemieckim funduszu venture capital notowanym na giełdach we Frankfurcie i Warszawie - oraz Członek Zarządu bmp Polska (odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację inwestycji bmp w Polsce). W latach 1997-2002 Członek Zarządu CA-IB Fund Management, firmy zarządzającej NFI Hetman. W latach 1993-1997 konsultant w McKinsey & Company, w biurach w Sztokholmie i Warszawie. W latach 1988-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim i brał udział w pracach nad reformą polskiego systemu bankowego oraz nad stworzeniem rynku kapitałowego w Polsce. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z różnych branż, także w radach spółek publicznych (Impexmetal, Morliny, Bankier). Stypendysta Fulbrighta (1991).

Reklama

Pan Krzysztof Nowiński poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Prezesa BBI Capital NFI S.A. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna.

Pan Krzysztof Nowiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Nowiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Oskar Pawłowski radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Uniwersytetu w Cambridge - Dyplom w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, w tym z kancelariami stowarzyszonymi z Ernst & Young Law Alliance - D. Janczak i Wspólnicy Sp.k. / Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. gdzie w ramach Grupy Energetycznej zajmował się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw z sektora paliwowo - energetycznego.Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego, jest partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy sp.k. Sprawuje funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej spółki pod firmą Grupa LOTOS S.A. z siedzibą

w Gdańsku. Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Biegle włada językiem angielskim.

Pan Oskar Pawłowski poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej LOTOS S.A., funkcję Prezesa Zarządu Diabpol Sp.zo.o., oraz jest Komplementariuszem Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy sp.k. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna.

Pan Oskar Pawłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Oskar Pawłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Witkowski

Przebieg pracy zawodowej

- 1971 - 1973 Sąd Wojewódzki w Krakowie - aplikant

- 1973 - 1978 organizacje młodzieżowe - Kraków

- 1978 - 1981 Zarząd Główny ZSMP - Sekretarz ZG

- 1981 - 1984 Urząd Rady Ministrów - Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów

- 1984 - 1988 Urząd Rady Ministrów - Dyrektor Biura

- 1988 - 1996 Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego - Prezes Związku

- 1996 - 1998 TUiR Warta S.A. - Prezes Zarządu

- 1996 - nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

- 1998 - do chwili obecnej Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego - Prezes Związku

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Warszawie, włada biegle językiem francuskim (1988 r. egzamin państwowy MSZ) oraz językiem rosyjskim

1971 - Uniwersytet Jagielloński - mgr prawa

1973 - egzamin sędziowski - Sąd Wojewódzki w Krakowie

1975 - 1976 Studium Podyplomowe Doskonalenie Kadr Kierowniczych

Pan Andrzej Witkowski poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Motorowego oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Bank S.A. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna.

Pan Andrzej Witkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Witkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Wuczynski

wykształcenie: mgr.inż.architekt

kwalifikacje zawodowe:

1995 - 2000 Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki

1997 - stypendium w University of Detroit School of Architecture

doświadczenie zawodowe:

2000-2003 Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates, architekt;

2003-2009 pdv architekci sc, wspólnik

2005-2006 dyrektor ds.Marketingu Awbud Sp.z o.o.

2009 do obecnie Grupa Plus pracownia architektoniczna, właściciel;

specjalizacja zawodowa:

Projektowanie obiektów biurowych, projektowanie obiektów użyteczności publicznej w pełnym zakresie tj. od projektu architektoniczno-budowlanego po szczegółowe aranżacje wnętrz w pełnej koordynacji z branżami instalacyjnymi. Projektowanie obiektów przemysłowych w zakresie architektonicznym.

Pan Tomasz Wuczyński poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność gospodarczą Grupa Plus pracownia architektoniczna. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna.

Pan Tomasz Wuczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Wuczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Rafał Marcin Abratański

Posiada wykształcenie wyższe, w 1998 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł magistra prawa. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Pan Rafał Abratański był uczestnikiem wielu szkoleń jak również uczestnikiem paneli i dyskusji w tematach rynku kapitałowego, finansów, rachunkowości oraz marketingu. Prowadził również liczne szkolenia z zakresu rynku kapitałowego.

Przebieg kariery zawodowej

2002 do chwili obecnej Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Internetowy Dom Maklerski) Wiceprezes Zarządu;

1999-2002 Krakowski Dom Maklerski S.A. (obecnie: Dom Maklerski IDM SA) - dyrektor, członek zarządu:

1998-1999 Krakowski Dom Maklerski s.c. - dyrektor regionu południowego:

1996-1996 Amberbrokers S.A. - pełnomocnik ds. rynku pierwotnego; Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu;

1995-1995 Dom Maklerski Magnus Sp.z.o.o. - specjalista ds.marketngu;

1994-1995 Biuro Maklerskie Ccrtus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu;

1994-1994 Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. - asystent dyrektora.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Rafał Marcin Abratański sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

2007-2011 Gwarant Agencja Ochrony S.A. (dawniej: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp.zo.o.) - przewodniczący rady nadzorczej

2007-2010 Profinet S.A. (dawniej: Profinet Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej:

2004-2009 PKM DUDA S.A. - przewodniczący rady nadzorczej;

2006-2009 Gino Rossi S.A. - członek rady nadzorczej:

2006-2009 Rolimpex Nasiona S.A. (dawniej: Rolimpex Nasiona Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej

2006-2008 Artman S.A. - członek rady nadzorczej;

2006-2008 Hyperion S.A. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej;

2007-2008 Autoguard S.A. (dawniej: AUTOGUARD & Insurance S.A.) - członek rady nadzorczej;

2006-2007 Bankier.pl S.A. - członek rady nadzorczej:

2006-2007 P.P.H. Bomi S.A. - członek rady nadzorczej:

2006-2007 Finder S.A. - członek rady nadzorczej:

2007 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej:

2003-2007 NetBrokers Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej.

Obecnie Pan Rafa! Marcin Abratański sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

od 2011 BSC Drukarnia Opakowań S.A. - członek rady nadzorczej:

od 2010 Supernova IDM Fund S.A. (dawniej: Supernova Fund S.A.) - członek rady nadzorczej;

od 2010 Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: WestLB Polska S.A.) - członek rady nadzorczej;

od 2010 Hardex S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2010 Bowim S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2010 AWBUD S.A. (dawniej: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal- Lublin" S.A.) - członek rady nadzorczej

od 2008 SprintAir S.A. (dawniej: SPRINTAIR Sp. z o.o., SKY CARRIER Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej;

od 2008 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (do 12.12.2010 r. Electus Hipoteczny S.A., do 20.10.2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej;

od 2007 ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2007 Integer.pl S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej:

od 2006 Electus S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2006 IDEA TFl S.A. (dawniej: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) - członek rady nadzorczej;

od 1999 Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Krakowski Dom Maklerski S.A.. od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM SA) - członek zarządu ( od 1999 r. do 2002 r.), od 2002 r. - wiceprezes zarządu oraz akcjonariusz ( według stanu na dzień 30 listopada 2010 r. posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej).

Pan Rafał Abratański poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje następującą działalność:

od 1999 Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Krakowski Dom Maklerski S.A.. od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM SA) - członek zarządu ( od 1999 r. do 2002 r.), od 2002 r. - wiceprezes zarządu oraz akcjonariusz

od 2011 BSC Drukarnia Opakowań S.A. - członek rady nadzorczej:

od 2010 Supernova IDM Fund S.A. (dawniej: Supernova Fund S.A.) - członek rady nadzorczej

od 2010 Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: WestLB Polska S.A.) - członek rady nadzorczej;

od 2010 Bowim S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2010 Hardex S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2008 SprintAir S.A. (dawniej: SPRINTAIR Sp. z o.o., SKY CARRIER Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej;

od 2008 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (do 12.12.2010 r. Electus Hipoteczny S.A., do 20.10.2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej;

od 2007 ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2007 Integer.pl S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej:

od 2006 Electus S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2006 IDEA TFl S.A. (dawniej: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) - członek rady nadzorczej:

W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna.

Pan Rafał Abratański nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Abratański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »