Reklama

SNIEZKA (SKA): Powołanie Członków Rady Nadzorczej - raport 15

Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka SA (Emitent) informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej:

Reklama

• Pan Stanisław Cymbor,

• Pan Jerzy Pater,

• Pan Rafał Mikrut,

• Pan Zbigniew Łapiński,

• Pan Dariusz Orłowski,

• Pan Jarosław Wojdyła,

Informacje o wybranych Członkach Rady Nadzorczej:

PAN STANISŁAW CYMBOR – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wykształcenie:

Studia Magisterskie - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna

Przebieg kariery zawodowej:

1998 – obecnie - FFiL Śnieżka SA – Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej kolejnych kadencji

2003 – obecnie - PPHU Iwona i Stanisław Cymbor spółka z o.o. – współwłaściciel, Prezes Zarządu

2016 – obecnie - KDM Projekt II sp. z o.o. - właściciel, Prezes Zarządu

2014 – obecnie - KDM Projekt I sp. z o.o. - współwłaściciel, Prezes Zarządu

2014 – obecnie - Iwona Cymbor i Stanisław Cymbor spółka jawna - współwłaściciel

2014 – obecnie - Mariusz Cymbor i Stanisław Cymbor spółka jawna – współwłaściciel

2013 – obecnie – Progress Plus sp. z o.o. - współwłaściciel, Prezes Zarządu

2013 – obecnie – S.W.I. Stanisław Cymbor i Wspólnicy spółka jawna - współwłaściciel

1993 – 1998 - Fabryka Farb i Lakierów "Chemal" s.c. w Lubzinie - współwłaściciel

1990 – 1993 – "Chemal" s.c. w Paszczynie - kierownik zaopatrzenia i zbytu

1990 – 1993 – własna działalność gospodarcza

1983 – 1990 – Dębickie Zakłady Przetwórstwa Spożywczego Iglopol – pracownik utrzymania ruchu

W ocenie Emitenta działalność Pana Stanisława Cymbor nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Stanisław Cymbor nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Stanisław Cymbor nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PAN JERZY PATER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wykształcenie:

Wykształcenie Średnie - Technikum Budowlane w Krakowie

Przebieg kariery zawodowej:

1998 – obecnie - FFiL Śnieżka SA – Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej kolejnych kadencji

2003 – obecnie - PPHU Elżbieta i Jerzy Pater spółka z o.o. – współwłaściciel, Prezes Zarządu

1994 – 1998 - "Chemal" s.c. w Brzeźnicy - współwłaściciel

1990 – 1994 - "Chemal" s.c. w Paszczynie – współwłaściciel

1983 – 1985 - Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne w Rzeszowie

1979 – 1983 - Budopol w Krakowie

W ocenie Emitenta działalność Pana Jerzego Pater nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jerzy Pater nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jerzy Pater nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PAN RAFAŁ MIKRUT - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wykształcenie:

Studia Magisterskie - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek: Zarządzanie i Marketing, ukończone w 2000 roku, tytuł: Magister-Inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

1997 – obecnie – 2M Sp. z o.o. - współwłaściciel, Manager Generalny

1995 – 1997 - "Chemal" s.c. w Brzeźnicy – Specjalista ds. Marketingu

W ocenie Emitenta działalność Pana Rafała Mikruta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Rafał Mikrut nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Mikrut nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PAN ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wykształcenie:

Studia Magisterskie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, kierunek: ekonomia, ukończone w 1994 roku

Przebieg kariery zawodowej:

2004 - obecnie - Śnieżka SA - Członek Rady Nadzorczej kolejnych kadencji

2005 - obecnie - 3TS Capital Partners – współpraca z funduszem w ramach działalności gospodarczej

2017 – obecnie – Perfectgym Solutions SA - Członek Rady Nadzorczej

2016 – obecnie – Benhauer sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

2016 – obecnie – ZOOT BV - Członek Rady Nadzorczej

2015 – obecnie – ITH sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

2015 – obecnie –FRU.pl SA - Członek Rady Nadzorczej

2011 – obecnie - Clickad sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2010 – 2015 - Rankomat SA - Członek Rady Nadzorczej

2008 - 2013 - IFA Holding S.ar.l spółka kontrolująca Expander Sp. z o. o. – Dyrektor

2007 - 2010 - TMS Brokers SA - Członek Rady Nadzorczej

2006 - obecnie - Komex SA - Członek Rady Nadzorczej

2005 – obecnie – Cognor SA (poprzednio Złomrex SA) - Członek Rady Nadzorczej

2006 - 2008 - Arteria SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2004 - 2007 - Unimil SA - członek Rady Nadzorczej

2001 – 2004 - Netia S.A. - zastępca dyrektora finansowego, następnie Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

1997 – 2001 - Deutsche Bank - regionalny analityk giełdowy

1996 – 1997 - Creditanstalt Securities - analityk giełdowy

1993 – 1996 - UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego - Manager ds. Promocji Inwestycji

W ocenie Emitenta działalność Pana Zbigniewa Łapińskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Zbigniew Łapiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Łapiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PAN DARIUSZ ORŁOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wykształcenie:

Studia Magisterskie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek: ekonomia, ukończone w 1995 roku

Przebieg kariery zawodowej:

2011 – obecnie - Śnieżka SA - Członek Rady Nadzorczej kolejnych kadencji

2001 – obecnie - Wawel SA - Prezes Zarządu

2000 – 2001 - Wawel SA - Dyrektor ds. Operacyjnych

1999 – 2000 - Wawel SA - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

1998 – 1999 – Gellwe – Prezes Zarządu

1995 – 1998 - KrakChemia SA - Specjalista ds. finansów, Kierownik działu finansów, Zastępca Głównego Księgowego, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Generalny

1994 – 1995 - PKO BP SA Oddział Regionalny Kraków – Inspektor

W ocenie Emitenta działalność Pana Dariusza Orłowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Dariusz Orłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Orłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PAN JAROSŁAW WOJDYŁA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wykształcenie:

Studia Doktoranckie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów Przedsiębiorstw, ukończone w 2007 roku

Studia Magisterskie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalność: Rachunkowość, ukończone w 1998 roku

Przebieg kariery zawodowej:

2017 – obecnie - FFiL Śnieżka SA – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

2008 – obecnie - Nowy Styl sp. z o.o. - Dyrektor Działu Controllingu

2002 – 2008 - Nowy Styl sp. z o.o. - Kierownik Działu Analiz Finansowych i Controlingu

2006 – 2011 - Biegły Sądowy z zakresu finansów i rachunkowości

1999 – 2002 - Gremi Farm SA - Analityk Finansowy

Kwalifikacje:

- posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta (numer biegłego 10678),

- posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa,

W ocenie Emitenta działalność Pana Jarosława Wojdyła nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jarosław Wojdyła nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Wojdyła nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Pan Dariusz Orłowski oraz Pan Jarosław Wojdyła oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza na podstawie złożonych oświadczeń ocenia, że wskazani Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2018-05-25Izabela ChmielProkurent

Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA | powołany

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »