Reklama

WAWEL (WWL): Powołanie Członków Rady Nadzorczej - raport 15

Raport bieżący nr 15/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż W dniu 30.03.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli:

1. Laura Opferkuch

Pani Laura Opferkuch ukończyła szkołę średnią w 2010 r. Następnie rozpoczęła studia prawnicze na uniwersytecie w Wuerzburgu. Ukończyła studia prawnicze w 2016 r. Od kwietnia 2016 r. do 2019 r. odbyła aplikację radcowską w sądzie rejonowym w Ellwangen. Pani Laura Opferkuch została przyjęta do palestry w 2019 r. Pani Laura Opferkuch jest również partnerem zarządzającym Hosta Werk für Schokoladenspezialitäten GmbH & Co. KG i członkiem zarządu Hosta International AG. Od kwietnia 2015 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., przy czym od 12.01.2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Reklama

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Laura Opferkuch nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Christoph Koehnlein

Ukończył studia zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen. Do roku 1982 pracował w państwowej administracji finansowej Baden-Württemberg. W 1982 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 1988 r. został audytorem i do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w tym zakresie. Od września 2009 r. – Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., w okresie październik 2009 - marzec 2021 Przewodniczący Komitetu Audytu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Christoph Koehnlein nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Max Alexander Schaeuble

Pan Max Schaeuble ukończył szkołę, aby zostać specjalistą mechatroniki w BOSCH w 2011 roku. Następnie podjął studia, które ukończył w 2016 r. uzyskując tytuł magistra zarządzania technicznego w IHK w Würzburgu. Obecnie jestem dyrektorem zarządzającym w Waescherei Woersinger GmbH w Crailsheim. Od czerwca 2019 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Max Alexander Schaeuble nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Prof. Dr. Eckart Seith

Kluczowe kompetencje: porady prawne i podatkowe

Wykształcenie:

1979 - 1985 Prawo w Tybindze i Hamburgu na kierunku podatki i prawo korporacyjne

1985 Przyjęcie do palestry (Stuttgart)

1987 Doktor nauk prawnych

1987 - 1994 Associate Partner w Kullen Müller Zinser (prawnicy, doradcy podatkowi i audytorzy)

w Sindelfingen

1995 - obecnie Partner założyciel kancelarii i firmy doradztwa podatkowego Seith & Steinlein Rechtsanwälte und Steuerberater, obecnie Seith Miller Steinlein Partnerschaft mbB

2000 - 2012 Udziałowiec i dyrektor zarządzający Microtax Steuerberatungsgesellschaft mbH

Działalność gospodarcza:

1986 - 1990 Udziałowiec większościowy i konsultant średniej wielkości firmy rodzinnej z branży papierniczej i biurowej, M&A 1990

1997 - 2001 Likwidator wschodnioniemieckiej firmy farmaceutycznej

2002 - obecnie Udział i dyrektor zarządzający w kilku firmach z zakresu doradztwa biznesowego i energii odnawialnych

2017 - obecnie Członek rady doradczej średniej wielkości firmy z branży maszynowej i narzędziowej

Od 2014 Wykłady na Merz Akademii - University of Applied Art, Design and Media w Stuttgarcie

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Prof. Dr. Eckart Seith nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Paweł Bałaga

Ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem magistra inżyniera mechanika. W latach 1988 - 1997 pracował w Wawel S.A. jako specjalista ds. Inwestycji. W latach 1997 - 1998 pracował w Ahold Polska Sp. z o.o. jako Project Manager. Od grudnia 1998 r. do połowy 2007 r. pracował w Hyva Polska Sp. z o.o., gdzie pełniłem funkcję Dyrektora ds. zakupów i logistyki. Od 2007 r. zajmuje się doradztwem, inwestycjami własnymi. Od 1999 r. członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od lipca 2000 r. do czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Bałaga nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6. Pan Eugeniusz Małek

Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 roku. W latach 1986 - 1996 zatrudniony był w Wawel S.A., przy czym od 1990 do 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika Zaopatrzenia Technicznego. W okresie od 1999 r. do października 2006 r. zatrudniony był w Wawel S.A. na stanowisku Kierownika Działu Zakupów, od 01.11.2006 r. do 01.02.2015 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Biura Rozwoju, a od 01.02.2015 r. jest zatrudniony na stanowisku Szefa Biura ds. Pracowniczych. W latach 1992 - 1994 był przewodniczącym RN pierwszej kadencji. Od 1997 roku członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od czerwca 2009 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Od października 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci” z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eugeniusz Małek nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

7. Pan Tomasz Stankiewicz

Kluczowe kompetencje:

- strategie inwestycyjne akcyjne

- analiza makroekonomiczna

- analiza finansowa i wycena spółek

- kierowanie zespołami ludzkimi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2020/03 – obecnie inwestycje własne na rynkach kapitałowych

2017/09 – 2020/02 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Dyrektor Biura Rynku Akcji

Zakres odpowiedzialności:

- zarządzanie portfelami akcji (fundusze o aktywach od kilkudziesięciu do kilkuset milionów PLN; strategie inwestycyjne: akcyjne, mieszane, aktywnej alokacji oraz akcji krajowych i zagranicznych)

- kierowanie i nadzór nad zespołami zarządzania akcjami oraz analiz wewnętrznych

Najważniejsze osiągnięcia:

- restrukturyzacja portfeli akcyjnych skutkująca istotnym ograniczeniem ich pierwotnie bardzo wysokiego ryzyka koncentracji i płynności

- reorganizacja Biura Rynku Akcji: utworzenie zespołu analiz wewnętrznych, zdefiniowanie jego celów i kryteriów oceny efektywności oraz zasad współpracy z zespołem zarządzających portfelami akcji;

w efekcie - eliminacja konfliktu interesów pomiędzy celami indywidualnymi a zespołowymi zarządzających portfelami

- likwidacja ekspozycji na rynek akcji o wartości ok. 2 mld PLN w warunkach niekorzystnej koniunktury rynkowej

2005/12 – 2017/08 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

2012/08 – 2017/08 Członek Zarządu – Dyrektor Departamentu Inwestycji

Zakres odpowiedzialności:

- Departament Inwestycji: nadzór i bezpośrednie uczestnictwo w procesie inwestycyjnym funduszu emerytalnego o wartości aktywów 13,5 mld PLN

- Departament Finansów: współudział w tworzeniu strategii i planów finansowych towarzystwa oraz planów optymalizacji kosztowej

Najważniejsze osiągnięcia:

- najlepsze wśród funduszy emerytalnych wyniki inwestycyjne w horyzoncie 1 roku, 3, 5 i 10 lat na koniec marca 2017 i w poprzednich okresach inwestycyjnych

- realizacja celów finansowych towarzystwa pomimo pogarszającego się otoczenia regulacyjnego

2008/08 – 2012/08 Dyrektor Zarządzający Portfelem Akcji

2006/08 – 2008/07 Zarządzający Portfelem Akcji

2005/12 – 2006/07 Główny Analityk

1999/11 – 2005/11 Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Główny Analityk – Departament Zarządzania Aktywami

1997/03 -1999/10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Analityk Akcji – Departament Zarządzania Aktywami i Departament Analiz

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

1991 – 1997 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Finanse i Bankowość - tytuł magisterski

Rachunkowość - tytuł magisterski

1998 – 2019 szkolenia menadżerskie oraz finansowe i inwestycyjne, m.in.:

"Motywujące przywództwo”

"Zarządzanie zmianą

"Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera”

"Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych”

"Współpraca zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej”

"Subiektywne oceny i szacunki w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych”

"Ocena osiągnięć inwestycji portfelowych”

"Obligacje korporacyjne – ocena ryzyka, wycena i aspekty księgowe”

UMIEJĘTNOŚCI:

język angielski: biegle

język niemiecki: podstawowy

Microsoft Office

Reuters & Bloomberg Terminal, Metastock

ZAINTERESOWANIA:

analiza techniczna rynków finansowych

krajowe i globalne wydarzenia polityczne

tai-chi, tenis stołowy, koszykówka

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Stankiewicz nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2021-03-31Tomasz TrelaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »