Reklama

HANDLOWY (BHW): Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Podstawa prawna: § 5 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Bank Handlowy w Warszawie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej, następujące osoby na 3 letnie kadencje:

Reklama

1) Pana Adnan Omar Ahmed

Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym Szefem Rekrutacji w grupie Citi. Obecnie pracuje w londyńskim biurze Citi. Przed objęciem obecnego stanowiska, Pan Adnan O. Ahmed był Globalnym Szefem Usług Wsparcia (Citi Shared Services) w obszarze Zarządzania Kadrami (Citi Employee Services) z siedzibą w Nowym Jorku. Pan Ahmed rozpoczął pracę w Citi w lipcu 2010 r.

Wcześniej, Pan Ahmed przez 17 lat pracował w Morgan Stanley, z czego pierwsze dwa lata spędził w Nowym Jorku, a pozostałe piętnaście w Azji. Zajmował w tym czasie wiele stanowisk kierowniczych – był m.in. Szefem Zarządzania Kadrami/Szefem ds. Utalentowanych Pracowników (Chief Talent Officer) oraz Kierownikiem ds. Administracyjnych. Przed rozpoczęciem pracy w Morgan Stanley w 1993 r., pan Ahmed pracował w grupie kapitałowej Mitsubishi UFJ Financial Group w Nowym Jorku w Departamencie Finansów Przedsiębiorstw, w obszarze Operacji, Kredytów i w Pionie Zarządzania Kadrami.

Pan Adnan O. Ahmed wykładał zarządzanie międzynarodowe na uczelniach takich jak szkoła INSEAD czy Uniwersytet w Hongkongu. Aktywnie działał również w wielu organizacjach pozarządowych typu non-profit – był członkiem zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej (American Chamber of Commerce) w Hongkongu, w której pełnił funkcję jednego z kierowników kluczowego projektu w zakresie zarządzania, oraz członkiem English Schools Foundation (Hongkong). Obecnie zasiada w zarządzie Temasek Management Services, spółki w całości należącej do Temasek Holdings z siedzibą w Singapurze. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Polsce oraz członka Zarządu Citi w Turcji.

Absolwent A.B. Freeman School of Business na Uniwersytecie Tulane w Luizjanie (tytuł MBA uzyskał w 1990 r.).Ukończył studia na Wydziale Informatyki (dyplom z wyróżnieniem uzyskany w 1988 r.) oraz na Wydziale Stosunków Międzynarodowych (dyplom z wyróżnieniem z 1988 r.) na tym samym uniwersytecie.

Pan Adnan O. Ahmed jak dotąd mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii, Hongkongu, Indonezji i Pakistanie.

Pan Adnan O. Ahmed nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Ahmed nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2) Pana Shirisha Apte

Do niedawna Pan Shirish Apte był Przewodniczącym Bankowości Citi w Regionie Azji i Pacyfiku (Co-Chairman, Citi Asia Pacific Banking). W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Szefa Regionu Azji i Pacyfiku (CEO, Citi Asia Pacific), odpowiadając za Azję Południową obejmującą takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Indie oraz kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Był członkiem Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu Operacyjnego Citi.

Pan Shirish Apte pracował w Citi ponad 32 lata. Pełnił m.in. funkcję CEO Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (CEEMEA), a wcześniej jako Szef na kraj (Country Manager) odpowiadał za operacje Citi w Polsce, oraz był Wiceprezesem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pan Shirish Apte przeniósł się z Indii do Londynu w 1993 roku, gdzie objął stanowisko Senior Risk Manager w Regionie CEEMEA. Następnie objął stanowisko Szefa Corporate Finance and Investment Bank w Regionie CEEMEA, obejmującym również Indie.

Pan Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii oraz stopień licencjata w dziedzinie handlu. Pan Shirish Apte posiada również dyplom MBA z London Business School.

Pan Shirish Apte nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Apte nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

3) Pana Igora Chalupca

Pan Igor Chalupec manager, finansista. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu (CEO) spółki ICENTIS Capital, specjalizującej się w transakcjach rynku kapitałowego, oraz Prezesa Zarządu (CEO) spółki RUCH S.A., jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., największej spółki sektora rafineryjno-petrochemicznego w Europie Środkowej. W latach 2003 – 2004 zajmował stanowisko wiceministra finansów oraz wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; był również członkiem European Financial Committee w Brukseli. W latach 1995 – 2003 Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (należącego do Grupy UniCredit). Założyciel i dyrektor (CEO) Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (w latach 1991 – 1995), największej spółki maklerskiej w Polsce; przez wielu lat członek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (od 1995 do 2003 r.). Pan Igor Chalupec zasiada w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A. (grupa Citi) – od 2009 r. oraz spółki Budimex S.A. (grupa Ferrovial Agroman) – od 2007 r. Jest także członkiem Polskiej Rady Biznesu, Rady Programowej Forum Ekonomicznego (Polskie Forum Ekonomiczne w Krynicy), Rady Programowej Executive Club, członkiem Rady fundacji Instytut Spraw Publicznych, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem Kapituły Nagrody Lesława A. Pagi, Wiceprezesem Polskiego Związku Brydża Sportowego, członkiem Rady Fundacji Kobieca Pracownia. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego. Współautor publikacji "Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” – książki poświęconej transakcji zakupu rafinerii w Możejkach na Litwie. Pan Igor Chalupec jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym: nagrody Manager Award (w 2012 r.), Nagrody Lesława A. Pagi (w 2007 r.), nagrody WEKTOR (w 2006 r. ) oraz nagrody HERMER ( w 1996 r.).

Pan Igor Chalupec nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Chalupec nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

4) Pana Mirosława Gryszkę

Pan Mirosław Gryszka swoją karierę zawodową rozpoczął w elbląskim Zamechu, który w 1990 roku został przejęty przez koncern ABB. Od tamtej pory sprawował wiele funkcji kierowniczych, a od 1997 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Krajowym ABB w Polsce. Od 1 września 2013 r. objął nowo utworzone w ramach Grupy ABB stanowisko Dyrektora Grupy Krajów (Cluster Manager) na Rosję, kraje bałtyckie, centralną Azję i kraje kaukaskie.

W trakcie kadencji Pana Mirosława Gryszki jako Prezesa Zarządu, krajowa organizacja ABB, składająca się z kilkunastu spółek, przeszła proces konsolidacji i notując systematyczny wzrost obrotów stała się czołowym na rynku polskim producentem rozwiązań z obszaru energetyki i automatyki. Obecnie ABB w Polsce dysponuje nowoczesnym ośrodkiem naukowo-badawczym, centrum systemów informatycznych oraz sześcioma zakładami produkcyjnymi, wytwarzającymi m.in. produkty średniego i wysokiego napięcia, rozdzielnice, transformatory, silniki elektryczne i urządzenia energoelektroniki. Spółka zatrudnia ponad 3000 osób, z czego około 400 pracuje bezpośrednio nad innowacyjnymi technologiami.

Pan Mirosław Gryszka nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Gryszka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

5) Pana Dariusza Mioduskiego

Pan Dariusz Mioduski to menedżer z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, prawnym i regulacyjnym w zakresie prywatyzacji, łączenia i nabywania spółek oraz project finance w sektorach energetycznym, surowców naturalnych i infrastrukturalnym.

Obecnie, Dariusz Mioduski jest prezesem Radwan Investments, jego rodzinnej inwestycyjnej spółki holdingowej. Jest również właścicielem większościowym i Przewodniczącym Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Legia Warszawa. W latach 2007-2013 pełnił funkcję Chief Executive Officer i Prezesa Zarządu Kulczyk Investments SA., międzynarodowej prywatnej grupy kapitałowej. W latach 1997-2007 Dariusz Mioduski był partnerem CMS Cameron McKenna, zarządzającym praktyką związaną z energetyką i infrastrukturą w Polsce. W latach 1991-1997 był prawnikiem w nowojorskim i warszawskim biurze White & Case LLP, oraz w Vinson & Elkins LLP w Houston.

Dariusz Mioduski jest Wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu, Wiceprezesem Stowarzyszenia Harvard Club of Poland i członkiem zarządu Harvard Law School Dean's Advisory.

Poza Radą Nadzorczą w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), Pan Mioduski zasiada również w radach nadzorczych kilku innych, niepublicznych spółek.

Dariusz Mioduski posiada tytuł doktora prawa Uniwersytetu Harvarda (1990) oraz dyplom Uniwersytetu St Thomas w Houston (Bachelor of Arts, 1987).

Pan Dariusz Mioduski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Dariusz Mioduski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

6) Pana Andrzeja Olechowskiego

Dr Andrzej Olechowski jest członkiem Rady Dyrektorów spółki Euronet oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki P4. Andrzej Olechowski zasiada również w Komitecie Doradczym Macquarie European Infrastructure Funds. Jest przewodniczącym Grupy Polskiej w Komisji Trójstronnej i członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (w latach 1993–1995) oraz ministra finansów (w 1992 r.), a także kandydował na urząd Prezydenta RP (w 2000 i 2010 r.). Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wśród jego wcześniejszych funkcji wymienić można stanowisko przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów (w latach 1994–1998), funkcję doradcy ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (w latach 1992–1993 oraz w 1995 r.), sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1991–1992), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (w latach 1989–1991). Dr Andrzej Olechowski zasiadał również w radach nadzorczych spółek Vivendi, PKN Orlen, LOT oraz ABB Polska. Piastował stanowisko starszego doradcy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz był członkiem organów doradczych w Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, Textron, IFC i Citigroup Europe. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (na której w 1979 r. uzyskał stopień doktora). Wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Autor licznych publikacji na temat międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych.

Pan Andrzej Olechowski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Olechowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

7) Pana Stanisława Sołtysińskiego

Stanisław Sołtysiński profesor nauk prawnych. Pan prof. Sołtysiński od 2000 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA. Jednocześnie zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji). Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jest współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński zajmuje się również praktyką prawniczą będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej "Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak" Doradcy Prawni.

Pan Stanisław Sołtysiński nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Sołtysiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

8) Pana Zdenek Turek

Pan Zdenek Turek obecnie odpowiada za wszystkie operacje Citi w Europie Zachodniej (19 krajów), ponadto pełni funkcję Szefa Bankowości Korporacyjnej w Regionie Europy Bliskiego Wschodu i Afryki. Pracuje w Londynie.

Citi oferuje szeroki zakres usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej, transakcyjnej, jak również w zakresie papierów wartościowych i rynków kapitałowych w całym Regionie Europy Zachodniej, który stanowi jeden z największych rynków Citi na świecie.

Do 2013 niedawna Pan Zdenek Turek pełnił funkcję CEO Citi w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz funkcję Country Corporate Officer w Rosji i pracował w Moskwie. Operacje Citi w tym regionie obejmowały 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeszcze wcześniej, w latach 2005-2008, Pan Zdenek Turek pełnił rolę Citi Country Officer w regionie Południowej Afryki oraz kierował całym regionem Afryki, w skład którego wchodzi 16 krajów.

W latach 2002-2005, Pan Turek pełnił funkcję Citi Country Officer na Węgrzech, zarządzając jednocześnie obszarem Europy Środkowej, w skład której wchodzi pięć krajów (Węgry, Republika Czech, Rumunia, Słowacja i Bułgaria).

Pan Zdenek Turek rozpoczął pracę w Citi w 1991 r. w Pradze, gdzie sprawował wiele funkcji kierowniczych w obszarze Bankowości i Finansów Korporacyjnych. Następnie, w 1998 r. awansował na stanowisko Citi Country Officer w Rumunii.

Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Pan Zdenek Turek pracował w Banku Centralnym Czechosłowacji i w firmie konsultingową A.I.C.

Pan Zdenek Turek urodził się w Kolinie, w Czechach. Ukończył Wydział Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w 1986 r. Studiował również na Uniwersytecie Wharton (w ramach Zaawansowanego Programu Zarządzania, 1997 r.) i uzyskał tytuł Executive MBA w wyższej szkole biznesowej INSEAD (2010 r.).

Pan Zdenek Turek nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Turek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-22Tomasz OśkoPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »