Reklama

BENEFIT (BFT): Powołanie członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

Raport bieżący nr 56/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Reklama

• Pana Jamesa Van Bergh,

• Pana Marcina Marczuka,

• Pana Artura Osuchowskiego,

• Pana Michaela Rohde Pedersen,

• Pana Michaela Sanderson,

na wspólną pięcioletnią kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan James Van Bergh

Pomysłodawca i twórca obecnego sukcesu Spółki. Były Prezes Benefit Systems S.A.. Ukończył Harvard Business School w 1985. W latach 1981-1990 pracował w Bostonie i Londynie w charakterze konsultanta dla firmy Bain & Co. Później był Dyrektorem w Task Force on Company Assistance, gdzie prowadził projekt ONZ, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw państwowych w procesach restrukturyzacji, poprzez współpracę z ekspertami biznesowymi z różnych krajów. Swoją karierę w Polsce kontynuował w Company Assistance jako Dyrektor Generalny przez 4 kolejne lata. Od 1995 r. do 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora w Trinity Management, spółce joint venture Pekao S.A., BZW Barclays Bank oraz Company Assistance Ltd. W 1997 objął stanowisko Prezesa Zarządu Trinity Management, któremu przewodniczył przez 2 lata. W latach 2000 – 2003 James Van Bergh był Prezesem funduszu E-Katalyst S.A. James Van Bergh jest także Dyrektorem w Benefit Invest Ltd.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność Pana Jamesa Van Bergh wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowe, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan James Van Bergh nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Marczuk

absolwent WPiA UMCS w Lublinie. Od 2005 roku radca prawny przy OIRP w Warszawie. Obecnie - partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych. W latach 1996-1999 pracownik Urzędu KPWiG (obecnie KNF). W latach 1999-2003 zatrudniony w spółce publicznej Compensa S.A. W latach 2003-2006 dyrektor Biura Prezydialnego, Prokurent i Rzecznik Prasowy w PTU S.A. W latach 2007-2017 partner zarządzający kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Doświadczenie zdobywa i zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych: m.in. Opera TFI S.A., Gadu – Gadu S.A. (obecnie GG Network SA), DDPP Securities S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Protektor S.A., BetaCom S.A., Mebelplast S.A., Zortrax S.A., Berling S.A., PFR S.A., Wikana S.A. czy Koncept-L S.A. Komentator wydarzeń na rynku kapitałowym; współautor komentarzy: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016), do Ustawy o Obligacjach (2015) czy do Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (2016) (Wyd. C.H. BECK).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Marczuk spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE. L. 05.52.51), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW.

Pan Artur Osuchowski

Magister ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium KGHM). Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Członka Zarządu Ciech S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również m.in. w KPMG, Ernst& Young, Capgemini oraz Raiffeisen Bank. Posiada bogate doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek, wśród których warto wymienić spółkę MEDIACAP, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Soda Polska Ciech S.A., Uzinele Sodice Govora S.C., Soda Deutschland Ciech GmbH.Stypendysta tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Osuchowski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE. L. 05.52.51), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW.

Pan Michael Rohde Pedersen

Obecnie – (od 2013 r.) Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny giełdowej spółki Orzeł Biały S.A.

Absolwent Copenhagen Business School oraz studiów MBA na SDA Bocconi School of Management w Mediolanie. Doświadczenie menedżerskie zdobył pracując na wielu stanowiskach specjalistycznych i zarządczych spółek A. P. Moller-Maersk (Dania, USA), IBM (Dania), ORFE Pharmaceuticals (Polska), Bristol-Myers Squibb (Polska), SCA Hygiene Products (Polska), Georgia-Pacific (Europa północno-wschodnia) oraz Brdr. Hartmann A/S. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu rozwojowymi projektami biznesowymi, fuzjami i przejęciami zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i dynamicznie rozwijających się.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michael Rohde Pedersen spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE. L. 05.52.51), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW.

Pan Michael Sanderson

Ukończył Wharton School w Filadelfii otrzymując tytuł magistra w zakresie zarządzania. Swoją karierę rozpoczynał w firmie konsultingowej Bain & Co, w Londynie. Pełni funkcję Dyrektora w Benefit Invest Ltd (dawniej Company Assistance Ltd, Dublin). W latach 1995 – 1999 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w Trinity Management. W okresie ostatnich pięciu lat był Członkiem Rady Nadzorczej spółki e-Katalyst S.A. (2001 - 2009) oraz Pekao Usługi Korporacyjne S.A. (2004 – 2005). Michael Sanderson jest również Członkiem Zarządu Akademia Mindfulness Sp. z o.o., Warszawa. Od 2011 roku jest także trenerem rozwoju osobistego (Mindfulness).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-12Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2018-06-12Adam RadzkiCzłonek ZarząduAdam Radzki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »