Reklama

STARHEDGE (SHG): Powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 25.05.2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na następną, wspólną, trzyletnią kadencję.

W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Rafał Abratański

2. Piotr Derlatka

3. Roman Marian Trębacz

4. Kinga Śluzek

5. Krzysztof Andrzej Nowiński

6. Krzysztof Sędzikowski

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Reklama

Rafał Abratański lat 40. Pan Rafał Marcin Abratański posiada wykształcenie wyższe, w 1998 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł magistra prawa. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Pan Rafał Abratański był uczestnikiem wielu szkoleń jak również uczestnikiem paneli i dyskusji w tematach rynku kapitałowego, finansów, rachunkowości oraz marketingu. Prowadził również liczne szkolenia z zakresu rynku kapitałowego.

Przebieg kariery zawodowej:

2002 do chwili obecnej Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Internetowy Dom Maklerski) -Wiceprezes Zarządu;

1999-2002 Krakowski Dom Maklerski S.A. (obecnie: Dom Maklerski IDM SA) - dyrektor, członek zarządu;

1998-1999 Krakowski Dorn Maklerski s.c. -dyrektor regionu południowego;

1996-1996 Amberbrokers S.A. - pełnomocnik ds. rynku pierwotnego;

1995-1995 Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu;

1994-1995 Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu;

1994-1994 Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. - asystent dyrektora.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Rafał Marcin Abratański sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

2007-2011 Gwarant Agencja Ochrony S.A. (dawniej: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej;

2007-2010 Profinet S.A. (dawniej: Profinet Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej;

2004-2009 PKM DUDA S.A. - przewodniczący rady nadzorczej;

2006-2009 Gino Rossi S.A. - członek rady nadzorczej;

2006-2009 Rolimpex Nasiona S.A. (dawniej: Rolimpex Nasiona Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej;

2006-2008 Artman S.A. - członek rady nadzorczej;

2006-2008 Hyperion S.A. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej;

2007-2008 Autoguard S.A. (dawniej: AUTOGUARD & Insurance SA) - członek rady nadzorczej; 2006-2007 Bankier.pl S.A. - członek rady nadzorczej;

2006-2007 P.P.H. Bomi S.A. - członek rady nadzorczej;

2006-2007 Finder S.A. -członek rady nadzorczej;

2007 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej;

2003-2007 NetBrokers Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej.

Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

od 2011 BSC Drukarnia Opakowań S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2010 Supernova IDM Fund S.A. (dawniej: Supernova Fund S.A.) - członek rady nadzorczej;

od 2010 Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: WestLB Polska S.A.) - członek rady nadzorczej;

od 2010 Hardex S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2010 Bowim S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2010 AWBUD SA. (dawniej: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "InstalÂŹ Lublin" S.A. ) - członek rady nadzorczej;

od 2008 SprintAir SA (dawniej: SPRINTAIR Sp. z 0.0., SKY CARRIER Sp. z o.o.)ÂŹ - członek rady nadzorczej;

od 2008 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (do 12.12.2010 r. Electus Hipoteczny SA, do 20.10.2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej;

od 2007 ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2007 Integer. pi S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. ÂŹ- wiceprzewodniczący rady nadzorczej;

od 2006 Electus S.A. - członek rady nadzorczej;

od 2006 IDEA TFI S.A. (dawniej: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) -członek rady nadzorczej;

od 1999 Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM SA) - członek zarządu (od 1999 r. do 2002 r.), od 2002 r. - wiceprezes zarządu oraz akcjonariusz (według stanu na dzień 30 listopada 2010 r. posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej).

Pan Rafał Marcin Abratański był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem w następujących niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych:

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)., Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., Orzeł Biały S.A., Integer.pl S.A., Rabat Pomorze S.A., EMC Sp. z o.o., Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański jest wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

lnstalexport S.A., Warszawski Dom Handlowy S.A., Farma Lutry Sp. z o.o.

Jest również członkiem Izby Domów Maklerskich oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Pan Rafał Marcin Abratański w okresie ostatnich pięciu lat był i obecnie jest aktywnym inwestorem giełdowym przeprowadzającym częste transakcje na drobnych pakietach akcji podmiotów znajdujących się na rynku regulowanym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiadał akcje nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki, z wyjątkiem Domu Maklerskiego IDM SA.

Oprócz wskazanych wyżej Pan Rafał Marcin Abratański nie był w ciągu ostatnich pięciu lat, ani nie jest obecnie, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Rafał Abratański nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Rafał Abratański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Derlatka lat 39. Pan Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Derlatki:

2006 - obecnie Dom Maklerski IDMSA - radca prawny, od 1 maja 2008 r. również Dyrektor Działu Prawnego;

2003 - 2006 Dom Maklerski IDMSA - prawnik;

2000 - 2002 Dom Maklerski IDMSA - kierownik projektu;

1999 Sp. Producencka Plus - dziennikarz;

1998 Radio Wawa - dziennikarz;

1993 - 1997 Polskie Radio Kraków - dziennikarz.

Funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych pełnione obecnie przez Pana Piotra Derlatkę:

2010 - obecnie - Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim - członek Rady Nadzorczej

2008 - obecnie - Gwarant Agencja Ochrony SA z siedzibą w Opolu - członek Rady Nadzorczej

2006 - obecnie - IDEA TFI SA z siedzibą w Warszawie - sekretarz rady nadzorczej;

2004 - obecnie - IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - prezes zarządu;

2003 - obecnie - Dom Maklerski IDMSA - prokurent.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Derlatka pełnił funkcję członka rady nadzorczej Netbrokers Sp. z o.o. (2003 - 2007), funkcję członka rady nadzorczej PPH BOMI S.A. (2007 - 2008), funkcję członka rady nadzorczej Hyperion S.A. (2006 - 2008), członka rady nadzorczej Rabat Pomorze S.A. (2007 - 2008), członka rady nadzorczej Miraculum SA, dawniej Grupa Kolastyna SA (2009 - 2011) oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Instytut Multimedialny (1997 - 2009).

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Derlatka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Derlatka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Roman Marian Trębacz lat 50. Pan Roman Marian Trębacz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Współzałożyciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wieloletni radca Izby.

W późniejszych latach pracownik, w tym członek zarządów, polskich banków komercyjnych oraz założyciel i udziałowiec firm z branży finansowej.

Wieloletni prezes zarządu oraz przewodniczący rady nadzorczej BMT Leasing obecnie BB Zeneris S.A.

Był członkiem rad nadzorczych AMS S.A., Emax S.A., Dom Maklerski BMT S.A., Adpol S.A. Uczestniczył w procesie upubliczniania spółek AMS S.A. oraz Emax S.A. Udziałowiec i przewodniczący rady nadzorczej Domu Maklerskiego BMT. Współodpowiedzialny za połączenie spółek AMS S.A. oraz Merkuriusz S.A.

Obecnie członek Rady Naukowej Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla meblarstwa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i współwłaściciel prywatnych przedsiębiorstw w tym poznańskiego funduszu inwestycyjnego BB Investment S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Roman Marian Trębacz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Roman Marian Trębacz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kinga Śluzek lat 45. Absolwentka wydziału marketingu i zarządzania WSzPiZ im. L. Koźmińskiego oraz wydziału ekonomii AON. W 2008 r. ukończyła podyplomowe studia europejskie na SGH. Od 1994 r. pracuje w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a następnie Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku głównego specjalisty. Do kwietnia 2011 r. zajmowała się prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz prywatyzacji banków i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie pracuje w Departamencie Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej, w którym odpowiada za zadania związane z udzielaniem pomocy publicznej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. W Radzie Nadzorczej spółki HARDEX S.A. zasiada od 2008 r.

Według złożonego oświadczenia Pani Kinga Śluzek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pani Kinga Śluzek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Andrzej Nowiński lat 48. Prezes Zarządu BBI Capital NFI S.A., absolwent Harvard University oraz SGPiS (SGH). Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania funduszami private equity/venture capital oraz w zakresie bankowości inwestycyjnej. W latach 2009-2010 Dyrektor Zarządzający w lEG Investment Banking - niemieckim banku inwestycyjnym będącym liderem na rynku transakcji średniej wielkości w Niemczech (odpowiedzialny za polskie operacje firmy). W latach 2003-2009 Associate Partner w bmp AG - niemieckim funduszu venture capital notowanym na giełdach we Frankfurcie i Warszawie - oraz Członek Zarządu bmp Polska (odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację inwestycji bmp w Polsce). W latach 1997-2002 Członek Zarządu CA-IB Fund Management, firmy zarządzającej NFl Hetman. W latach 1993-1997 konsultant w McKinsey & Company, w biurach w Sztokholmie i Warszawie. W latach 1988-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim i brał udział w pracach nad reformą polskiego systemu bankowego oraz nad stworzeniem rynku kapitałowego w Polsce. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z rożnych branż, także w radach spółek publicznych (Impexmetal, Morliny, Bankier). Stypendysta Fulbrighta (1991).

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Andrzej Nowiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Andrzej Nowiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Sędzikowski lat 52. Ponad 15 lat doświadczenia jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu w polskich międzynarodowych firmach w rożnych sektorach działalności (Górnictwo i hutnictwo, zarządzanie funduszem typu "Private Equity", bankowość inwestycyjna, przemysł płyt drewnopochodnych, papierniczy i logistyka). Działania na rynku polskim i międzynarodowym w tym w Europie Wschodniej.

Doświadczenia i aktywny udział w radach nadzorczych zarówno jako reprezentant Skarbu Państwa jak i inwestorów międzynarodowych.

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE:

2010 - nadal Doradca zarządu JSW S.A.

2008 - 2010 CTl logistics S.A. Warszawa, Prezes Zarządu, CEO

2006 - 2008 CTl logistics S.A. Warszawa, Członek Zarządu - Dyrektor Zarządzający

2004 - 2005 Prezes Zarządu CTLMaczki Bór sp. z o.o.

2005 - 2006 Boryszew S.A. i Impexmetal S.A. Warszawa, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2003 - 2004 FRANTSCHACH/Mondi ŚWIECIE S.A. ŚWIECIE, Prezes Zarządu i Dyrektor

1999 - 2003 PFLEIDERER AG WARSZAWA, Prezes Zarządu, Dyrektor

1995 - 1999 CREDITANSTALT SCG FUND MANAGEMENT S.A. WARSZAWA, Prezes Zarządu, Dyrektor firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym "Hetman" SA

1992 - 1995 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. LUBIN

1993 - 1995 Prezes Zarządu/Dyrektor koncernu górniczo-hutniczego

1992 - 1993 Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji

1984 - 1992 ZAKŁADY GÓRNICZE RUDNA (KGHM Polska Miedź S.A.), Zastępca Głównego Inżyniera ds. Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki. Kierownik Oddziału Automatyka i Telekomunikacja, Kopalnia "Rudna". Inżynier elektryk.

PRACA W RADACH NADZORCZYCH (między innymi):

2006 - nadal Polish Energy Partners S.A.

2000 - 2010 BUDIMEX S.A., Warsaw, w latach 2001-2003 Przewodniczący Rady

1999 - 2000 IMPEXMETAL S.A., Warsaw

1998 - 1999 TP S.A., Warsaw

1996 - 1999 ZPW S.A., Grajewo

1991 - 1992 KGHM Polska Miedź S.A., Lubin

WYKSZTAŁCENIE:

1979 - 1984 AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA BYDGOSZCZ Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki. Magister inżynier elektryk.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Sędzikowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Sędzikowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Zarząd Hardex S.A. informuje, że w związku z końcem kadencji z dniem 25 maja 2011 roku przestają pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. Pan Dariusz Zych oraz Pan Andrzej Beśkiewicz.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - p.o. Prezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »