Reklama

GETINOBLE (GNB): POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ - raport 66

Raport bieżący nr 66/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o ponownym powołaniu do składu Rady Nadzorczej:

Reklama

1. Pana dr Leszka Czarneckiego jako Członka Rady Nadzorczej,

2. Pana Rafała Juszczaka jako Członka Rady Nadzorczej,

3. Pana Remigiusza Balińskiego jako Członka Rady Nadzorczej,

4. Pana Michała Kowalczewskiego jako Członka Rady Nadzorczej,

5. Pana Jacka Lisika jako Członka Rady Nadzorczej,

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 24 kwietnia 2014 r. i kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016.

Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Panowie Michał Kowalczewski i Jacek Lisik spełniają kryteria, które powinni spełniać niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Leszek Czarnecki

Pan dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również kurs AMP na Harvard Business School. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

Pan dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

•Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

•Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

•Idea Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

•T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),

•LC Corp S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

•M.W. Trade S.A. we Wrocławiu (rezygnacja ze skutkiem na dzień 21.04.14),

•Open Finance S.A. w Warszawie

•Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący Rady Fundacji),

•Fundacja St Antony's College Oxford - Noble Foundation (Przewodniczący Rady Fundacji).

Pan dr Leszek Czarnecki, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Remigiusz Baliński

Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

•W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.

•W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.

•W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).

•W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

Pan Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

•Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu

•Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,

•Prezesa Zarządu JP Investment sp. z o.o. w Warszawie,

•Prezesa Zarządu Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu,

•Prezesa Zarządu Silver Coin sp. z o.o. we Wrocławiu,

•Prezesa Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu,

•Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

•Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),

•Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

•Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

•Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

•Home Broker S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

•Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),

•Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

•Noble Securities S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

•Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

•Idea Expert S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

•Carcade OOO w Kaliningradzie (Wiceprzewodniczący),

•GetBack S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),

•Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,

•Idea Money S.A. w Warszawie,

•TAX Care S.A. w Warszawie,

•LC Corp S.A. we Wrocławiu,

•BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A. w Warszawie,

•Getin Fleet S.A. we Wrocławiu,

•Sky Tower S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący)

Pan Remigiusz Baliński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Rafał Juszczak

Pan Rafał Juszczak jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku uzyskał tytuł Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen.

Doświadczenie zawodowe:

•W latach 1996 – 1998 kierował zespołem audytu wewnętrznego w warszawskim oddziale Société Générale.

•W latach 1998 – 2000 był asystentem wiceprezesa zarządu Banku Handlowego i zajmował się projektami strategicznymi oraz był członkiem zespołu zajmującego się połączeniem Banku Handlowego z BRE Bankiem S.A.

•W latach 2000 – 2001 był Wicedyrektorem zespołu zajmującego się połączeniem Banku Handlowego S.A. z Citibankiem.

•W latach 2001 – 2005 zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz Departamentu Małych Przedsiębiorstw.

•W latach 2005 – 2006 był Dyrektorem zarządzającym bankowością korporacyjną PKO Bank Polski S.A.

•W latach 2006 – 2007 był Członkiem Zarządu PKO Bank Polski S.A. odpowiedzialnym za pion operacji i technologii banku.

•W latach 2007 – 2008 był Prezesem Zarządu PKO Bank Polski S.A.

•W latach 2008 – 2010 był Prezesem Zarządu First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie.

•W latach 2010 – 2011 był Wiceprezesem Prokom Investments S.A.

Pan Rafał Juszczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. (od 01.06.2014 – Wiceprezes) oraz zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

•M.W. Trade S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

•Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

•Idea Bank S.A. w Warszawie,

•Getin International S.A we Wrocławiu,

•Idea Bank S.A. Ukraina we Lwowie,

•Idea Bank S.A. Białoruś w Mińsku (Przewodniczący),

•Idea Bank S.A. Rosja w Krasnodarze,

•Białoruski Bank Małego Biznesu w Mińsku (Przewodniczący)

•Carcade OOO w Kaliningradzie

•Romanian International Bank S.A. w Bukareszcie (Przewodniczący)

Pan Rafał Juszczak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jacek Wojciech Lisik

Pan Jacek Lisik jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył:

•1986 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż.

•1989 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż.

Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie zawodowe:

•1989-1995 Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe)

•1995-1997 Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service SA (leasing)

•1997-1999 Prezes Zarządu MR Leasing Service SA

•2000-2003 Prezes Zarządu Internet Service SA (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl)

•2003-2004 Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade SA (leasing), obecna nazwa Getin Leasing

Od 2004 roku do chwili obecnej Pan Jacek Lisik jest Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors) oraz od lipca 2012 Członkiem Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Jacek Lisik, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Michał Kowalczewski

Pan Michał Kowalczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki - kierunek Bankowość (1995 r.) oraz doktorem nauk ekonomicznych tejże uczelni (1999 r.).

Doświadczenie zawodowe:

•2013 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

•2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)

•2008 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Altus TFI S.A.

•2006 – obecnie Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.

•2004 – obecnie Prezes Zarządu Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o.

•2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej Work Service S.A.,

•2006 – 2012 Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

•2004 – 2008 Członek Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.,

•2004 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.

•2000 – 2002 Członek Rady Nadzorczej Europejski Fundusz Leasingowy S.A.,

•2000 – 2004 Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej Millenium Dom Maklerski S.A.,

•1995 – 2000 pracownik naukowy, Szkoła Główna Handlowa,

•1993 – 1999 Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego, CDM Pekao S.A.,

Pan Michał Kowalczewski, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Radosław StefurakCzłonek Zarządu
2014-04-24Maciej SzczechuraCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »