Reklama

GETIN (GTN): POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ - raport 23

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 marca 2011 roku, powołało, począwszy od dnia 29 kwietnia 2011 roku, na nową dwuletnią, wspólną kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Leszka Czarneckiego, Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Marka Grzegorzewicza, Pana Andrzeja Błażejewskiego oraz Pana Longina Kulę.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Reklama

Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.

W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Leszek Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996r. Prezes Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.

W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki. Od 2008 roku Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Pan Remigiusz Baliński dysponuje wiedzą w zakresie strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego pozyskał wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku, a także znajomość zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników ich szkoleniem i motywowaniem.

Obecnie Pan Remigiusz Baliński pełni funkcje: Prezesa Zarządu RB Investcom

sp. z o.o, Prezesa Zarządu LC Engineering Sp. z o.o., Prezesa Fundacji Leszka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin International S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panorama Finansów S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tax Care S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Carcade Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TU EUROPA S.A. i TU na Życie EUROPA S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Home Broker S.A., Członka Rady Nadzorczej JML S.A., Członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A., Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., Członka Rady Nadzorczej Noble Securities S.A., Członka Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A.

Pan Remigiusz Baliński posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia tej funkcji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Remigiusz Baliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Marek Grzegorzewicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College - studia MBA (2001 r.). W latach 1984-1991 był zatrudniony jako Dyrektor Sprzedaży w Diora S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie.

W latach 1992-1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie Inter Ams Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1993-1994 pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. W latach 1994-2001 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Cadbury Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w latach 1998-2001 pracował jako Dyrektor Zarządzający na Region Europy Środkowej (Republika Czeska, Węgry, Republika Słowacka, Rumunia, Bułgaria, kraje byłej Jugosławii). W okresie od stycznia 2003 r. do czerwca 2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, a od grudnia 2005 do lipca 2006 Prezes Zarządu Tele Video Media sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Od lipca 2003 r. do września 2003 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Carcade Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie. W okresie od maja 2003 r. do stycznia 2004 r. pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej LC CORP S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Obecnie Pan Marek Grzegorzewicz prowadzi własną firmę specjalizującą się w doradztwie strategicznym oraz transakcjach M&A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. nieprzerwanie od 2003 roku, Członkiem Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. w Trzebnicy. Ponadto jest Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii we Wrocławiu.

Pan Marek Grzegorzewicz posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia tej funkcji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Grzegorzewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Andrzej Błażejewski w 1974 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od roku 1985 posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pan Andrzej Błażejewski karierę zawodową rozpoczął w roku 1974, pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974-1978), PAFAWAG Wrocław (1978-1979) i WPB Wrocław (1979-1982). W latach 1982-1984 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od roku 1985 do roku 1988 pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988-1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w latach 1989-1990 Głównym Księgowym-Dyrektorem w Spółdzielni "TAN" we Wrocławiu. Od roku 1990 jest związany z firmą "Accord'ab" a następnie ze spółką Biegli Rewidenci "Accord'ab" sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1991-1995 pełnił funkcję Prezesa, w latach 1995-1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie 1.02.2000 r. - 12.12.2002 r. Zastępcy Prezesa Zarządu, a od 2003 do 2009 roku ponownie funkcję Prezesa Zarządu. Aktualnie Pan Andrzej Błażejewski jest współwłaścicielem spółki Biegli Rewidenci "Accord'ab" sp. z o.o., współwłaścicielem Agencji Konsultingu Gospodarczego "Accord'Next" sp. z o.o. we Wrocławiu, a także członkiem Rady Nadzorczej spółki LC Corp S. A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Andrzej Błażejewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin Holding od stycznia 2009 roku. Pan Andrzej Błażejewski jest również współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o. Pan Andrzej Błażejewski posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Błażejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Longin Kula w 1958 roku zdobył tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Wydział Finansów i Rachunkowości. Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, aktualnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest absolwentem Studium Podyplomowego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wydział Organizacji i Zarządzania (1972r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "HERBAPOL" na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W latach 1964-1992 pracował w Zakładach Elektronicznych "ELWRO" we Wrocławiu kolejno na stanowiskach: Zastępcy Głównego Księgowego (1964-1967), Głównego Księgowego (1967-1970), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (1970-1985), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego (1985-1988), Kierownika Delegatury "ELWRO" w Bratysławie (1988-1991) i Głównego Ekonomisty (1991-1992). W latach 1991-1992 Główny Księgowy w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. Od roku 1994 do roku 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu. W latach 2009-2010 Pan Longin Kula był Członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Od 2000 roku pan Longin Kula pełni funkcję Doradcy ds. Finansowo - Księgowych w spółce RB Investcom Sp. z o.o. Pan Longin Kula pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin Holding od stycznia 2009 roku. Pan Longin Kula posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia tej funkcji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Longin Kula nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Radosław Boniecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »