Reklama

INTERCARS (CAR): Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - raport 17

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powołało Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie liczyła sześciu członków.

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby:

Reklama

1) pan Andrzej Oliszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) pan Jacek Podgórski – Członek Rady Nadzorczej;

3) pan Radosław Kudła – Członek Rady Nadzorczej;

4) pan Tomasz Rusak – Członek Rady Nadzorczej;

5) pan Piotr Płoszajski – Członek Rady Nadzorczej;

6) pan Jacek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu 17 czerwca 2019 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Andrzej Oliszewski - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Współzałożyciel Inter Cars. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, specjalność: ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Od 1990 roku związany z branżą motoryzacyjną, najpierw jako wspólnik w Inter Cars s.c. i Inter Cars sp. j., później członek Zarządu i następnie członek Rady Nadzorczej Inter Cars S.A., a od 2004 roku jej przewodniczący.

Jacek Podgórski - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy na wysokich poziomach zarządzania w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydział ekonomiczno-socjologiczny. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzenie. Posiadał licencję maklera papierów wartościowych (obecnie nieaktywna), a także odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania w Polsce i za granicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Anwil S.A. (2014-2018), Dyrektor Finansowy, członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins (2007-2014) oraz jako Dyrektor Finansowy, członek Zarządu Orlen Asfalt sp. z o.o. (2006-2007). W latach 1997- 2003 związany z Grupą Banku Pekao S.A., jako m.in. zastępca dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz członek zarządu, dyrektor finansowy w Pekao Development sp. z o.o. i Pekao Leasing sp. z o.o. Od 1994 do 1997 roku pracował dla Petrobank SA w Łodzi, obecnie PKO Bank Polski S.A., gdzie m.in. nadzorował inwestycje kapitałowe banku na GPW w Warszawie.

W ramach swoich zawodowych obowiązków m.in. nadzorował procesy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz procesy wewnętrznych przekształceń organizacyjnych. Zarządzał pozyskiwaniem i optymalizacją finansowania zewnętrznego spółek, ryzykiem płynności, kredytowym i walutowym. Był odpowiedzialny za portfel kredytów konsorcjalnych banku oraz finansowanie spółek z sektora dużych przedsiębiorstw.

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Radosław Kudła - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek: finanse i bankowość (1995-2000). Posiada tytuł CFA Charterholder, a także odbył liczne szkolenia z zakresu wyceny i strukturyzacji instrumentów pochodnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Dyrektor Zespołu Strukturyzacji i Sprzedaży Instrumentów Pochodnych w Departamencie Skarbu Citybank Handlowy S.A. (1999-2004), Dyrektor Sprzedaży Departamentu Skarbu w Deutsche Bank Polska S.A. (2004-2006) i następnie jako Dyrektor Departamentu Skarbu (2006-2010) oraz Członek Zarządu Deustche Bank Polska (2010-2016). Obecnie Członek Zarządu MOKO CAPITAL sp. z o.o., RJ KUDŁA sp. z o.o., REZYDENCJA POTOCKA sp. z o.o. oraz EW CHARBIELIN sp. z o.o.

W ramach swoich zawodowych obowiązków odpowiedzialny był m.in. za relacje z najważniejszymi klientami banku ze wszystkich sektorów gospodarki, strukturyzację instrumentów pochodnych oraz produkty bankowości inwestycyjnej. Uczestniczył w wielu najważniejszych transakcjach prywatnych i publicznych na rynku polskim, m. in. w pierwszej monetyzacji zapasów ropy naftowej dla PKN ORLEN S.A., transakcji przejęcia POLKOMTEL S.A. oraz licznych emisjach Euroobligacji przez Ministerstwo Finansów. Obecnie zaangażowany w inwestycje na rynku energii odnawialnej, rynku nieruchomości oraz na rynkach dłużnych i akcji.

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Tomasz Rusak - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doświadczony ekspert w dziedzinie finansów oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość (2001). Ponadto, studiował finanse międzynarodowe na Lunds Universitet, Szwecja, a także zarządzanie ryzykiem na Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu, Niemcy (obecnie: Universität Duisburg-Essen). Ukończył również program Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2004).

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami spółek na rynku nieruchomości. W latach 2006-2010 dyrektor finansowy i członek zarządu w Atlas Management Company (Poland) Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie polską częścią funduszu Atlas Estates Ltd. notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, inwestującego w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie, w latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora finansowego w ORCO Property Group w Polsce, międzynarodowej grupie inwestującej w nieruchomości, notowanej m.in. na giełdach w Warszawie i Pradze. W latach 2013-2015 dyrektor finansowy w Hochtief Development Poland Sp. z o.o. Od 2016 roku zarządza spółką Rusak Business Services zajmującą się obsługą celną oraz doradztwem w zakresie cła, akcyzy oraz trade compliance.

Wcześniej, w latach 2004-2006 pracował, jako starszy konsultant w firmie Andersen Business Consulting, gdzie doradzał m.in. w zakresie finansów przedsiębiorstw, zarządzania wartością firmy i budowania strategii biznesowych. W latach 2000-2003 zatrudniony w firmie Deloitte, początkowo w obszarze doradztwa podatkowego, a następnie doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz procedur zarzadzania ryzykiem nadużyć gospodarczych.

Piotr Płoszajski - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Swoje wykształcenie i bogate doświadczenie wykorzystuje w pracy naukowej w Szkole Głównej Handlowej, doradzaniu korporacjom oraz w Radzie Nadzorczej Inter Cars S.A.

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.

W latach 1971-1998 pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.

Emerytowany Profesor Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1994-2018 kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu w SGH. Wykładowca programów Executive MBA w SGH. Autor ponad 220 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, sztuczną inteligencją, strategiami hiper-konkurencyjnymi, prosumpcją i marketingiem dla "nowego klienta“. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, BNP Paribas, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, Mastercard, Masterfood, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Era, ING, Sybase, Wolters Kluwer, P&G, L’Oreal, McKinsey, Auchan, Kompania Piwowarska, Lafarge, Microsoft, IBM, i in.

Członek Advisory Board w CIONET (Chief Information Officer Network. Laureat Nagrody Digital Shapers 2018 (Edukacja), Nagrody Specjalnej Północnej Izby Gospodarczej "Osobowość w Dziedzinie Ekonomii” (2017) i Medalu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości od Związku Banków Polskich (2017). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Jacek Klimczak - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Radca prawny i specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia z zakresu finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizacja bankowość.

W latach 2000-2003 złożył wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania.

W 1998 r. pracował w Banku BPH SA jako analityk finansowy instrumentów dłużnych. W okresie 1999-2000 był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych. W latach 2001-2003 pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. W latach 2004-2008 współpracował i był wspólnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 2009-2012 był wspólnikiem kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Od 2012 r. Jacek Klimczak prowadzi własną kancelarię prawną świadczącą usługi w zakresie M&A.

Jacek Klimczak posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości, finansów i rachunkowości. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, struktury kapitałowe i finansowe, projekty restrukturyzacyjne, finansowanie inwestycji oraz bankowość.

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-17Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2019-06-17Piotr ZamoraCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »