Reklama

FAMUR (FMF): Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - raport 30

Raport bieżący nr 30/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAMUR S.A.(,,Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję zostały powołane następujące osoby:

1. Tomasz Domogała

2. Czesław Kisiel

3. Jacek Leonkiewicz

4. Adam Toborek

5. Dorota Wyjadłowska

6. Tomasz Kruk

Działalność wykonywana przez powołanych Członków Rady Nadzorczej poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej. Żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Dorota Wyjadłowska oraz Pan Tomasz Kruk spełniają ustawowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Emitenta. Poniżej, Emitent przekazuje informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Reklama

1. Tomasz Domogała:

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domagała sprawuje kontrole nad FAMUR S.A. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

• Od 2020 r. do chwili obecnej Teamtechnik Production Technology sp. z o.o – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2018 r. do chwili obecnej FAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2015 r. do chwili obecnej FPM S.A.– Członek Rady Nadzorczej

• Od 2011 r. do chwili obecnej PGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2017 r. PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2011 r. do 2015 r. Fabryka Maszyn "GLINIK” S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do chwili obecnej TDJ S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do chwili obecnej ZAMET S.A – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do 2020 r. PME S.A – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do 2018 r. Odlewnia Żeliwa "Śrem” S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do 2017 r. Zamet-Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do 2017 r. Pioma Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do 2013 r. Gerlach S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 r. do 2017 r. TDJ ESTATE Sp. z o.o. – Doradca Zarządu

• Od 2004 r. do chwili obecnej FAMUR S.A. Referent ds. Rozwoju (stanowisko nie podlegające bezpośrednio członkom Zarządu) - od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.

2. Czesław Kisiel:

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył "Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA" organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz "Business Consulting Service”. Pełnione funkcje:

• Od 2020r do chwili obecnej Teamtechnik Production Technology sp. z o.o – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2016 do 2020 TDJ Equity V Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• 2016 – 2017 PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2016 do 2018 TDJ Equity IV Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• 2016 – 2019 PARTNER S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2015 do chwili obecnej Zamet Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2015 do chwili obecnej FPM S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2013 - 2019 TDJ EQUITY I Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• Od 2013 - 2019 TDJ EQUITY II Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• Od 2013 - 2019 TDJ EQUITY III Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• Od 2011 do chwili obecnej TDJ Finance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• Od 2014 do chwili obecnej FAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2014 – 2016 FUGO ODLEW Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

• 2014 – 2016 FUGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2011 do chwili obecnej PGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2011 – 2015 Fabryka Maszyn "GLINIK” S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 do chwili obecnej ZAMET S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2010 – 2020 PME S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• Od 2010 do chwili obecnej TDJ S.A – Prezes Zarządu

• 2010 – 2011 REMAG S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2010 r. "Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej

• 2010 r. Przedsiębiorstwo Usługowe "AB Consulting” Sp. z o.o –.Prezes Zarządu

• 2009 – 2012 TDJ Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• Od 2009 do chwili obecnej FAMUR S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2009 r. Zamet – Budowa Maszyn S.A. – Wiceprezes Zarządu

• 2008 r. – 2009 r., 2015 – 2017 Zamet – Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady.Nadzorczej

• Od 2008 r. – 2013 r. "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2007 – 2010 TDJ Investments Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• 2007 – 2008 Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji Członek Rady Nadzorczej

• 2006 – 2008 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej

• 2006 Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. – Członek. Zarządu

• 2006 Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

• 2005 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. –Członek Rady Nadzorczej

• 2004 – 2005 Lodus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• 2004 – 2005 Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. – Prezes Zarządu

• 2004 – 2006 Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• 1998 – 2004 Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

• 1997 – 1998 Weglokoks-Agro Sp. z o. – Prezes Zarządu

• 1996 – 1997 Agencja Rynku Rolnego z siedzibą – Starszy Specjalista

• 1994 - 1996 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – Specjalista

• 1993 – 1994 Dom Handlowy "Brado" S.A.– Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

• 1992 – 1993 Hurtownia Mięsa "Brado"– kolejno jako Specjalista ds..marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu

• 1990 – 1992 Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zastępca Dyrektora

3. Jacek Leonkiewicz:

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo, Odlewni Żeliwa "ŚREM” S.A., Piomy – Odlewni sp z o.o, PME S.A., Zamet – Budowa Maszyn S.A., PRIMETECH S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., Zamet S.A., FAMAK S.A., Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. Od 2019 r. pełni funkcje Członka Zarządu: TDJ Equity I Sp. z o.o., TDJ Equity II Sp. z o.o., TDJ Equity III Sp. z o.o., TDJ Equity VI Sp. z o.o. oraz "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY” Sp. z o.o.

4. Adam Toborek:

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Począwszy od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. Od 2017 roku sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w NiUW Glinik Sp. z o.o. oraz PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

5. Dorota Wyjadłowska:

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

• 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska

• 2015-nadal Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki

• 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o.Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu

• 2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki

• 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

6. Tomasz Kruk:

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institue of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

2018 Członek Rady Nadzorczej FAMUR S.A.

2018 Członek Rady Nadzorczej ZAMET S.A.

2018 Członek Rady Nadzorczej PGO S.A.

2018 Członek Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

2018/2019 Członek Rady Nadzorczej PME S.A.

2018 Zarządzającym Ryzykiem (TFI Energia)

2017-2018 Menadżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzkiem (PFR Ventures)

2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)

2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)

2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)

2015 Dyrektor ds. Jakosci I Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)

2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)

2012-2015 Członek Rady Inwestorów Fuduszu Własności Pracownicze PKP (Legg Manson TFI/ING TFI)

2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)

2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)

2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)

2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2021-06-22Dawid GruszczykWiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »