Reklama

CNT (CNT): Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję - raport 65

Raport bieżący nr 65/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("ZWZ”), powołało z dniem 16 czerwca 2015 roku Radę Nadzorczą na wspólną, trzyletnią kadencję.

ZWZ ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na pięć osób oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej kadencji w poniższym składzie:

Reklama

1. Lucjan Noras

2. Katarzyna Kozińska

3. Waldemar Dąbrowski

4. Robert Grzegorz Wojtaś

5. Grzegorz Banaszak

Pan Lucjan Noras

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania - mgr inż. organizator przemysłu.

Przebieg pracy zawodowej:

• 01.08.1980r.- 02.04.1986r. PHZ "STALEXPORT” - Starszy rzeczoznawca,

• 03.04.1986r.- 24.01.1990r. KWK "STASZIC” - Inspektor w Dziale Postępu Technicznego,

• 25.01.1990r.- 28.02.1992r. KWK " STASZIC” - Zastępca Dyrektora ds. Pracy,

• 01.03.1992r.- 14.11.1993r. KWK "STASZIC” - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,

• 15.11.1993r.-17.06.1996r. Katowicki Holding Węglowy S.A. - Dyrektor Biura ds. Realizacji Sprzedaży Krajowej,

• 18.06.1996r.- 15.02.2003r. Centrala Zbytu Węgla "WĘGLOZBYT” S.A. - Prezes Zarządu Spółki,

• 14.01.2003r.- 26.07.2003r. Kompania Węglowa S.A. - Wiceprezes Zarządu,

• 01.09.2003r.- 21.02.2004r. POLSKI KOKS S.A. - Członek Zarządu Dyrektor Rynku Krajowego,

• 24.02.2004r.- 30.01.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Członek Zarządu Dyrektor Handlu i Spedycji,

• 31.01.2005r.- 15.05.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - p.o. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny,

• 16.05.2005r.- 29.11.2006r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny,

• 01.2007r.- 14.02.2010 Feroco S.A. - Prezes Zarządu,

• od 2009 roku do nadal - Członek Rady Nadzorczej CNT S.A.,

• od 01.03.2010r. do nadal - własna działalność gospodarcza,

• od 07.01.2013r. do nadal - Członek Zarządu "Energoinstal” S.A.

Wieloletnie uczestnictwo i przewodniczenie radom nadzorczym Spółek Skarbu Państwa.

Pan Lucjan Noras oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Lucjan Noras oświadczył ponadto, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Lucjan Noras oświadczył również, że nie jest powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CNT S.A. oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pani Katarzyna Kozińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez University of Florida oraz Uniwersytet Warszawski oraz studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczęła praktykując w instytucjach finansowych, między innymi w jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (Pioneer Pekao TFI S.A z siedzibą w Warszawie.)

Od roku 2008 związana jest z firmą Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko prawnika, a obecnie radcy prawnego spółki oraz świadcząc usługi obsługi prawnej na rzecz organów spółek z Grupy Kapitałowej Multico Sp. z o.o.

Od 2009 roku pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w spółce Energopol Trade S.A i Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Energopol-Warszawa S.A. od roku 2011 pełni funkcję sekretarza Rady Nadzorczej spółki Zakłady Automatyki Polna S.A. oraz sekretarza Rady Nadzorczej spółki Feroco S.A. w upadłości układowej. Od 2012 roku pełni funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Mazur Tourist Sp. z o.o. Od 2013 roku pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki CNT S.A.

Pani Katarzyna Kozińska oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną względem Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Kozińska oświadczyła ponadto, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Katarzyna Kozińska oświadczyła również, że nie jest powiązana z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CNT S.A. oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Waldemar Dąbrowski

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta The British Council, Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył także Executive Programme for Leaders In Development na Uniwersytecie Harwardzkim.

W latach 80-tych dyrektor naczelny Centrum Sztuki Studio.

W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję Wiceministra Kultury i Sztuki oraz szefa Komitetu Kinematografii. Przeprowadził w tym czasie gruntowną reformę polskiej kinematografii.

W latach 1994 – 1998 sprawował funkcję Prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych uznanej podczas branżowej Konferencji w Chicago w 1997 roku, za najlepszą tego typu placówkę w Europie.

Od września 1998 do lipca 2002 roku Waldemar Dąbrowski był Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

W latach 2002 – 2005 sprawował funkcję Ministra Kultury.

W styczniu 2008 roku został powołany na Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

W październiku 2008 roku ponownie powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Został odznaczony min:

• orderem Legii Honorowej Republiki Francuskiej,

• Honorary Knight Commnder of the Civil Division of the Order of the British Empire przez Królową Elżbietę II,

• Grosses Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband przyznanym przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec oraz

• uhonorowany wyróżnieniem “Zasłużony dla Warszawy” przyznanym przez Radę m.st. Warszawy.

W listopadzie 2009 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył ponadto, że nie jest powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Robert Grzegorz Wojtaś

Kluczowe kompetencje

Umiejętność równoczesnego zarządzania wieloma projektami realizowanymi zarówno pod presją czasu, budżetu jak i opinii publicznej. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji biznesowych oraz motywowania pracowników do osiągania wyznaczonych celów. Bogate doświadczenie negocjacyjne (ponad 17 lat praktyki). Doświadczenie w realizacji kluczowych projektów w środowisku krajowym i międzynarodowym. Dobra współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz policją i strażą pożarną. Doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami mediów.

Doświadczenie zawodowe

2014-obecnie: Mennica Polska Spółka Akcyjna.

Stanowisko: Dyrektor Działu Inwestycji Budowlanych i Utrzymania Infrastruktury.

Główne Zadania: Kierowanie działem odpowiedzialnym za następujące projekty:

• Koordynacja prac związanych z projektem i budową obiektów biurowych "Mennica Legacy Tower” – wspólne przedsięwzięcie z Golub Get House,

• Budowa nowego zakładu produkcyjnego (hala o pow. 7,3 tys. m2) Mennicy Polskiej S.A. oraz przebudowa budynku biurowego "Nefryt” przy ul. Annopol 3 w Warszawie,

• Zespół budynków mieszkalnych "Mennica Residence” w Warszawie (35 tys. m2 PUM): wybór projektanta, opracowanie struktury mieszkań, przygotowanie strategii sprzedażowej, wybór generalnego wykonawcy, nadzór nad realizacją budowy,

• Wynajem powierzchni biurowych Mennicy Polskiej S.A.,

• Bieżące utrzymanie obiektów biurowych Mennicy Polskiej S.A.

2014-obecnie: Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna.

Stanowisko: Doradca Zarządu ds. Inwestycji Budowlanych.

Główne Zadania: Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych,

• Przebudowa na długości działki napowietrznej linii energetycznej 2 x 110 kV na linię kablową,

• Budowa nowej stacji RPZ na potrzeby inwestycji przy ul. Jagiellońskiej,

• Przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Jagiellońskiej 69 w Warszawie (28 ha powierzchni): wybór projektanta, uzyskanie WZiZT, koordynacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wybory generalnego wykonawcy prac ogólnobudowlanych.

2014-obecnie: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Główne Zadania: czynności nadzorcze zgodnie z przepisami prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej CNT S.A.

2013-obecnie: Good Idea Sp. z o.o.

Stanowisko: Współwłaściciel, Prezes Zarządu

Główne zadania: zarządzanie spółką z sektora przetwórstwa drzewnego, opracowanie biznesplanu oraz wieloletniej strategii rozwoju spółki z uwzględnieniem pozyskania partnerów biznesowych oraz nowych rynków zbytu. Rozliczanie kontraktów z dostawcami, podwykonawcami i odbiorcami. Pozyskiwanie nowych kontraktów.

2013-obecnie: Robert Wojtaś Business Consulting - działalność gospodarcza.

Stanowisko: Właściciel

Główne zadania: Usługi doradcze w zakresie zarządzania inwestycjami budowlanymi, optymalizacji kosztów oraz zatrudnienia. Usługi w zakresie inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego. Doradztwo w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania nowoczesnymi obiektami widowiskowo - sportowymi. Wsparcie procesów przetargowych realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Pozyskiwanie nowych kontraktów.

2008-2012 r. Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. (Stadion Narodowy w Warszawie).

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (luty - październik 2012),

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych (wrzesień 2008 - styczeń 2012).

Koordynator ds. Budowy Stadionu Narodowego (czerwiec-sierpień 2008).

Główne zadania: Zarządzanie 100-osobową spółką celową Skarbu Państwa,

Opracowanie biznesplanu oraz wieloletniej strategii rozwoju spółki z uwzględnieniem budowy Narodowego Centrum Sportu (łączna powierzchnia zabudowy 40 ha),

Pozyskanie partnerów biznesowych do realizacji Narodowego Centrum Sportu,

Rozliczenie kontraktu z generalnym wykonawcą stadionu oraz jego podwykonawcami (wartość inwestycji 2 mld PLN),

Przygotowanie Stadionu Narodowego oraz jego najbliższego otoczenia do Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012™ w Warszawie:

• Współpraca z UEFA na etapie tworzenia projektu wykonawczego stadionu: nadzór nad wprowadzeniem niezbędnych zmian do projektu oraz nadzór nad ich realizacją,

• Współpraca z przedstawicielami m.st. Warszawy w zakresie zagospodarowania okolic Stadionu Narodowego: opracowanie wspólnej koncepcji dla terenów miejskich i NCS,

• Realizacja projektu zagospodarowania: NCS w roli inwestora zastępczego dla m.st. Warszawy,

• Przewodniczenie komisjom przetargowym powołanym w celu wyłonienia wykonawców prac wykończeniowych oraz niezbędnych do przeprowadzenia turnieju na Stadionie Narodowym i w jego bezpośrednim otoczeniu takich jak: Biznes Klub, Galeria, Loże Biznesowe, Kaplica Wielowyznaniowa, Centrum Konferencyjne, zmiana technologii gastronomicznej w kioskach i kuchniach na Stadionie, zmiana konstrukcji boiska, głowna sieć komputerowa, system VoIP, stacja czołowa telewizji kablowej, system Digital Signage, system łączności radiowej dla stadionu oraz służb mundurowych, system CCTV, system nagłośnienia stadionu, wielkoformatowe ekrany LED, system dostępowy wraz z kołowrotami, zakup mebli do lóż i centrum konferencyjnego, tymczasowe instalacje i hale namiotowe na potrzeby Turnieju (łączna wartość kontraktów ponad 300 mln PLN).

Uruchomienie oraz zarządzanie Stadionem Narodowym:

• przed Turniejem: impreza otwarcia, 3 towarzyskie mecze międzypaństwowe w piłkę nożną,

• w trakcie Turnieju: ceremonia otwarcia mistrzostw, 5 spotkań w tym 3 mecze fazy grupowej, ćwierćfinał i półfinał, turniej piłkarski Nadzór nad realizacja prac jw. McDonald's,

• po Turnieju: koncert Madonny i Coldplay, dwa mecze futbolu amerykańskiego, międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci Danone Nations Cup, towarzyski mecz w piłkę nożną Polska-RPA oraz mecz eliminacji MŚ 2014 Polska-Anglia,

• od chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (grudzień 2011) pracownicy podległego mi pionu zrealizowali około 100 różnej wielkości imprez na stadionie,

• Pozyskanie najemców powierzchni komercyjnych na Stadionie Narodowym: operator cateringowy, restauracja, klub fitness, biura.

2000-2008 r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska), Biuro Główne w Warszawie.

Stanowisko: Kierownik Sekcji Budowy Infrastruktury Sieci (BSS)

Główne zadania:

• Nadzór nad Biurami Regionalnymi w zakresie budowy infrastruktury BSS (stacje bazowe, sieci światłowodowe),

• Opracowanie rocznych limitów dla umów ramowych z zakresu infrastruktury BSS oraz nadzór nad ich realizacją,

• Opracowanie i aktualizacja wytycznych technicznych i kosztowych dla budowy infrastruktury sieci,

• Ewaluacja ofert z zakresu budowy i utrzymania infrastruktury sieci,

• Udział w negocjacjach z podwykonawcami prac budowlanych w zakresie jw. (łącznie ok. 100 firm w ciągu roku w ramach 3 procesów negocjacyjnych),

• Kontrole techniczno-kosztowe inwestycji realizowanych przez Biura Regionalne,

• Arbitraż w sporach podwykonawców z Biurami Regionalnymi,

• Członek Ogólnofirmowego Zespołu Zarządzania Ryzykiem i Przeciwdziałania Fraudom,

• Merytoryczne wsparcie projektów o charakterze interdyscyplinarnym w PTC.

1997-1999 r. Zakłady Budownictwa Mostowego PP w Warszawie. Oddział Budowy Mostów Nr 2 Katowice.

Stanowisko: Inżynier budowy

Główne zadania:

• Całokształt spraw związanych z organizacją i prowadzeniem budowy (łącznie 12 obiektów mostowych),

• Nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców,

• Praca projektowa. Przede wszystkim wnioski innowacyjne dotyczące realizowanych obiektów.

Wykształcenie

2008 r. The George Washington Uniwersity School of Business.

Specjalność: Managing Projects.

2002 r. Politechnika Śląska w Gliwicach.

Specjalność: Zagadnienia projektowe, wykonawcze i prawne w inwestycjach budowlanych telefonii gsm - studium podyplomowe.

2001 r. Instytut Łączności w Warszawie.

Kierunek: Systemy radiokomunikacyjne - studia podyplomowe.

1991-1997 r. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Kierunek: Budownictwo.

Specjalność: Konstrukcje inżynierskie, budowa i utrzymanie mostów - studia dzienne.

Informacje dodatkowe

Języki obce: Język angielski (B2/C1), Język niemiecki (A2), Język rosyjski (A2/B1)

Samorządy zawodowe: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów

Budownictwa (numer ewidencyjny: MAZ/BO/0026/06).

Uprawnienia: Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (numer ewidencyjny: 355/Lb/2000).

Obsługa komputera: Pakiet MS Office, MS Project, AutoCad, SAP, WinBud, Zuzia, Integram.

Prawo jazdy: Kategoria A, B.

Publikacje: Kazimierz Sokołowski, Robert Wojtaś

• Usuwanie szkód powodziowych. Odbudowa mostu kolejowego nad Sołą w Milówce i remont mostu kolejowego nad Sołą w Żywcu. Konferencja Naukowo-Techniczna,Wisła 1998 r.

Pan Robert Grzegorz Wojtaś oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną względem Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Grzegorz Wojtaś oświadczył ponadto, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Robert Grzegorz Wojtaś oświadczył ponadto, że nie jest powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CNT S.A. oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Grzegorz Banaszak

Profil zawodowy:

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych konsolidowanych grupach kapitałowych prywatnych oraz z udziałem Skarbu Państwa. Aktywny uczestnik procesów restrukturyzacji i optymalizacji. Posiada szeroką wiedzę praktyczną w zakresie pozyskiwania finansowania, kontrolingu oraz projektów inwestycyjnych. Bardzo dobra znajomość zarówno rynków finansowych jak i finansów przedsiębiorstw. Silne nastawienie biznesowe ukierunkowane na wzrost wartości firmy i mierzalne cele.

Wykształcenie:

• Magister Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1991).

• Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej (1999)

Przebieg kariery zawodowej:

2013 - Prezes Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2012 - 2013 Członek Zarządu DO&CO Poland Sp. z o.o., GRUPA DO&CO

2011 - 2012 Pełnomocnik Zarządu Transoda Sp. z o.o., GRUPA CIECH

2009 - 2011 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

2008 - 2009 Członek Zarządu CIECH Finance Sp. z o.o., GRUPA CIECH

2006- 2008 Doradca Zarządu ds. finansowych Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

2003 - 2006 Doradca ds. Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A., GRUPA KBC

2002 - 2003 Zastępca Dyrektora Biura Strategii, Planowania i Ekonomiki PKP S.A., GRUPA PKP

1999 - 2002 Prezes Zarządu Grupy Inwestycyjnej Centrum Sp. z o.o.

1996 -1999 Dyrektor Biura Zarządu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS

1995 - 1996 Naczelnik Wydziału Inwestycji Kapitałowych PZU S.A., GRUPA PZU

1992 - 1995 Kierownik Domu Maklerskiego Banku Zachodniego S.A, w Warszawie

Licencje i kursy:

• licencja maklera papierów wartościowych KPWiG

• licencja maklera specjalisty Giełdy Papierów Wartościowych

• kurs analizy finansowej przedsiębiorstw

• kurs biegłych rewidentów

• kurs doradców inwestycyjnych

• egzamin MSP dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Udział w Radach Nadzorczych:

PGNiG S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Transoda Sp. z o.o. - GRUPA CIECH, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - GRUPA JSW, TOTOLOTEK S.A. - Grupa INTRALOT, METRIX S.A. - GRUPA APATOR, Rabobank Polska S.A., IX NFI im. E. Kwiatkowskiego, Zakłady Automatyki POLNA S.A., Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. w Zakopanem

Pan Grzegorz Banaszak oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną względem Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Banaszak oświadczył ponadto, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Banaszak oświadczył również, że jest powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CNT S.A. oraz, że nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-16Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
2015-06-16Piotr Jakub KwiatekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »