Reklama

PLASTBOX (PLX): Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2012 r. na kolejną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2012r. powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Antoni Taraszkiewicz

Uchwałą ZWZ w dniu 15 czerwca 2012 r. wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Wykształcenie:

- magister inżynier budownictwa lądowego, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Gdańska,

- Szkolenie na doradców technologii prowadzone przez Agencję Techniki i Technologii S.A.,

- Szkolenie na doradców dla przedsiębiorstw dla Centrum Wspierania Biznesu prowadzone przez Strategic Planning Team for the Kempen i Katholieke Industriële Hogeschool der Kempen - Instituut voor Management w Gees,

- licencja zawodowa zarządcy nieruchomości przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

- w latach 1981 - 1983 Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Słupsku - majster budowy,

- w latach 1983 - 1989 Spółdzielczy Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" Słupsk - od asystenta projektanta do projektanta, kierownika zespołu projektowego,

- w latach 1989 - 1991 Pracownia Usług Inwestycyjnych w Słupsku przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łącku - starszy projektant,

- w latach 1994 - 2001 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku - Członek Zarządu (od 09.1994), Wiceprezes Zarządu (od 05.1996), Prezes Zarządu (od 07.1999), akcjonariusz,

- w latach 1997 - 1998 Członek Rady Nadzorczej: "Rolno - Rybny Rynek Hurtowy - Słupska Hala Targowa" S.A. w Słupsku,

- w latach 1998 - 2001 Członek Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku,

- w latach 1998 - 2002 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: "Stolon" S.A. w Słupsku,

- w latach 2005-2007 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Główny Specjalista w Dziale Inwestycji, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

- Członek Rady Nadzorczej "Plast-Box" S.A. w Słupsku (od 12.2003 do 02.2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej),

Pan Antoni Taraszkiewicz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "ANTAR" Antoni Taraszkiewicz, Słupsk.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Antoni Taraszkiewicz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Cezary Gregorczuk

Uchwałą ZWZ w dniu 15 czerwca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Wykształcenie:

1990-1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego

Indywidualny Tok Studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości

1993 - 1994 Seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture

Licencja maklera papierów wartościowych

Egzaminy na maklera giełdowego i maklera giełdowego-specjalistę

Liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości, m.in.: Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji), Międzynarodowe rynki kapitałowe (Euroforum), Szkolenie dla market makers (NASDAQ).

Przebieg kariery zawodowej:

1994 - Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego Makler Specjalista

1997 - Kierownik Zespołu Giełdowego

1998 - Z-ca Dyrektora Biura

- nadzór nad Sekcją maklerów giełdowych i maklerów specjalistów

- nadzór nad pracami Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami

1998 - 2003 Dom Maklerski Millennium

Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami

VI-VIII 2004 Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.

2003 - Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o.

2007 - Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital sp. z o.o.

W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Cezary Gregorczuk nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Robert Ruwiński

Uchwałą ZWZ w dniu 15 czerwca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Wykształcenie:

1991-1996 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

kierunek: Zarządzanie i Marketing; specjalność: Rachunkowość, dyplom magistra ekonomii

2003-2004 Politechnika Rzeszowska, dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie: Systemy Informacyjne Zarządzania; kierunek: Informatyka

Doświadczenie zawodowe:

01-02.1997 Urząd Skarbowy w Jaśle, stanowisko - Starszy referent

Od 03.1997 (w tym:) Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S.A. w Jaśle

03.1997-03.1999 Dział Księgowości Kosztów i Materiałów, Samodzielny Księgowy.

03.1999-12.1999 Dział Analiz i Rachunkowości Zarządczej przy Zakładzie Wykładzin, Specjalista ds. ekonomicznych. 12.1999-02.2005 Dział Controllingu, stanowiska: Controller, Specjalista controller

03.2005-05.2010 Dział Controllingu, stanowisko - Kierownik działu Controllingu

05.2010-10.2011 Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Prokurent

Od 10.2011 Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Członek Zarządu

Szkolenia

- Studium Controllingu - kurs zorganizowany przez Instytut Analiz Przedsiębiorstwa w Warszawie

- Finanse Firmy - kurs zorganizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie.

- Główny Księgowy - kurs zorganizowany przez Rzeszowskie Centrum Edukacji

- Dyrektor Finansowy - kurs zorganizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości, oddział w Katowicach

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Robert Ruwiński nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Marek Sepioł

Uchwałą ZWZ w dniu 15 czerwca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Wykształcenie

1979 - 1985 - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny/Chemia i Technologia Organiczna

1995 - 1996 - semestralne Studia Podyplomowe - Wyższa Szkoła Biznesu -

National Louis Uniwersity w Nowym Sączu,

wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, w zakresie Zarządzanie Firmą

Kursy i szkolenia

1993 - Polityka i strategia firmy - koncepcja i procedury - Inorg Gliwice

1995 - Szkolenie instruktorsko-metodyczne w zakresie Analizy Wartości

Analiza Wartości - doskonalenie i rozwój przedsiębiorstwa -Taures Warszawa

1995 - System jakości zgodny z wymaganiami Norm ISO 9000 / PN-EN 29000 ZETOM Warszawa

1996 - Tworzenie Biznes Planów - Nexus Gdynia

1997 - Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

1999 - Techniki Sprzedaży - Rzeszowska Szkoła Menedżerów Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości

2000 - Profesjonalne Prezentacje - Nowe Motywacje - Associated with Schouten&Nelissen

2006 - Umiejętności interpersonalne i komunikacja - Podkarpacki Klub Biznesu

2006 - Koszty dystrybucji, logistyki i rachunek kosztów działań (ABC/M) -

metody pomiaru i optymalizacji kosztów przedsiębiorstw - Akademia Menedżera Poznań

Doświadczenie zawodowe

Od 1.06.2012 Członek Zarządu Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle

Od 1985 - Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle

p.o. Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Według złożonego oświadczenia pan Marek Sepioł jest osobą niekaraną, a także nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Zbigniew Syzdek

Uchwałą ZWZ w dniu 15 czerwca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Wykształcenie:

wyższe ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe:

Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna:

08.2006 - nadal - Zastępca Głównego Księgowego.

04.2004-07.2006 - Specjalista Księgowy

01.1999-03-2004 - Specjalista ds. Zarządzania Finansami

07.1994-12.1998 - Specjalista Księgowy

2005-2011 - Członek Rady Nadzorczej Solgam Sp. z o.o. Jasło

2009-2012 - Członek Rady Nadzorczej Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna

Dodatkowe kursy i szkolenia:

Egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Kurs dla dyrektorów finansowych,

Kurs controllingu,

Kursy i szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków.

Według złożonego oświadczenia pan Zbigniew Syzdek jest osobą niekaraną, a także nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: członek rady nadzorczej | nowym | Radom | powołanie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »