Reklama

BIOMEDLUB (BML): Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "BIOMED-LUBLIN "Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka")podaje do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 30 czerwca 2016 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2016 roku z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Reklama

Pan Jarosław Błaszczak (43 lata), wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Harvarda. Posiada tytuł Master of Business Administration wydany przez The University of Manchester (Manchester Business School). Uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1997 – 1998 pracował w firmie KMPG w dziale Audytu. W latach 1998 – 2002 r. w Arthur Andersen w departamencie Corporate Finance. Od 2002 r. do 2013 r. w Ernst & Young kolejno na stanowiskach Menagera, Senior Menagera, Dyrektora Zarządzającego i od 2011 r. Partnera w Dziale Doradztwa Transakcyjnego. Od 2013 roku w IPOPEMA – obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. oraz Dyrektora Zarządzającego w IPOPEMA Securities.

Brał udział w szeregu specjalistycznych szkoleń dla kadr zarządzających, organizowanych przez Harvard, INSEAD, IESE Business School.

Pan Dariusz Maciejuk (49 lat), wykształcenie wyższe. Ukończył prawo na Wydziale Prawa Świeckiego i Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Współpracuje od 2012 roku z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, handlowym i bankowym.

Sprawował m.in. funkcję przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek, w tym również spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Był członkiem Komitetów Audytu oraz arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Instytucie Spółek Prawa i Inwestycji w Krakowie. W 2012 roku został wyróżniony rekomendacją w prestiżowym wydawnictwie FraudNet.

Porozumiewa się w języku rosyjskim i angielskim.

Pan Dariusz Kucowicz (51 lat), wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie gdzie studiował w latach 1984 - 1990 na wydziałach mechanicznym i górniczym.

Z początkiem roku 1991 podjął pracę w KWK Ziemowit a następnie odbywa półroczną służbę wojskową w szkole podchorążych w Toruniu i Pile. Z końcem 1991 zakłada Medicare s.c. uzyskując zezwolenie i następnie koncesję na obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi.

W latach 1998 – 2013 - Prezes Zarzadu Medicare Sp. z o.o., natomiast od 2013 przewodniczy Radzie Nadzorczej Medicare Sp. z o.o. Od 2012 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MaxMedicum S.A., zaś od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Pharmacy Solutions Sp. z o.o.

Od roku 1999 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. wyłączając okres w latach 2004 i 2005 kiedy pełnił funkcję Prezesa Zarządu OPDF S.A. Od roku 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie. Od roku 2010 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Klif Sp. z o.o. w Lublinie.

Pan Wiktor Napióra (60 lat) wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Medycznego Wydział Farmacji we Lwowie. Specjalista I stopnia farmacji aptecznej. W latach 1978 – 1982 - asystent WSSE w Łodzi. W latach 1983-1989 – kierownik Apteki PZF Cefarm w Łodzi. Od 1990 założyciel i Prezes HURTAP S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne. 1992-1995 - Przewodniczący Delegatury Województwa Płockiego OIA w Warszawie. 1993-1995 – V-ce Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 1996-1998 – Z-ca Przewodniczącego OIA w Warszawie. Od 2000 roku Członek Izby Gospodarczej Farmacja Polska. 2004-2007 - Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Od 2010 r. Wiceprezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska, od 8 lat członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. w latach 2002-2007, zaś od 2009 jej członek. Od 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA.

Pan Przemysław Sierocki (60 lat), wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Lublinie. W 1990 roku założył przedsiębiorstwo "FOODPOL” Sp. z o.o. gdzie do 1998 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu. Od 1998 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu hurtowni farmaceutycznej LUBFARM S.A. powstałej na bazie dystrybucji farmaceutycznej wydzielonej z FOODPOL Sp. z o.o.

Wiele lat przewodniczy Radzie Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych Spółka Akcyjna w Warszawie. Od 2008 roku pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej "Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie. Jest członkiem Rad Nadzorczych: "FOODPOL” Spółka z o.o. oraz "KLIF” Spółka z o.o. w Lublinie.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Jarosław Błaszczak oraz Pan Dariusz Maciejuk spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 22 w związku z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-01Waldemar SierockiPrezes Zarządu
2016-07-01Agnieszka Białaczłonek zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »